Drukuj

Zapytanie ofertowe

DP.2302.61.2018 Informacja o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia z Public Relations

DP.2302.61.2018 Informacja o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia z Public Relations

  • Opublikowano: 2018-06-29 09:41:45
  • Ważne do:

DP.2302.61.2018                                                                                                                                                Kielce, 29.06.2018r.

Informacja o zawarciu umowy

dot. zapytanie ofertowe DP.2302.61.2018 pn."Wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z Public Relations" 

 

W dniu 28.06.2018r. Zamawiający, Uniwersytet Jana Kochanowskiego z siedzibą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawarł umowę (na  przeprowadzenie szkolenia z Public Relations dla studentów UJK) z Wykonawcą: Związek Form Public Relations z siedzibą  ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa  na kwotę: 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

 

 

Realizacja zamówienia  w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.