Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego ADP.2302.6.2022

WYNIK Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego ADP.2302.6.2022

  • Znak sprawy: WYNIK Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego ADP.2302.6.2022
  • Termin składania ofert: 2022-05-13 13:00
  • Opublikowano: 2022-05-04 13:00:55 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.6.2022                                                                                 Kielce dn.04.05.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.6.2022

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego ADP.2302.6.2022”

W dniu  05.04.2022 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 13.04.2022 r., do godziny 12:00. wpłynęły  oferty Wykonawców:

 

 

Część 1  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Stosunków Międzynarodowych ZPPZ/2022/00203, ZPPZ/2022/00181

Ultrabook – komputer przenośny  - 1 szt.

Mysz komputerowa USB bezprzewodowa – 1 szt.

Drukarka atramentowa wielofunkcyjna kolorowa – 1 szt.

Słuchawki z mikrofonem  - 1 szt.

 

1)      Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z zaoferowana kwotą brutto 9901,50 zł   - otrzymała 89,8 pkt.

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 8892,90 zł  - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 5904 zł

 

Część 2  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki ZPPZ/2022/00275

Laptop – 1 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 10418,10 zł – otrzymała 90,84 pkt.

2)       Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert 25-417 Kielce ul. Przyborowskiego 4/1 z zaoferowana kwotą brutto 10598,91 zł –otrzymała 89,29 pkt.

3)       iSpot Poland sp. z.o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa z zaoferowana kwotą brutto 9464,05 zł - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

4)       Cortland sp. z.o.o. ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań z zaoferowana kwotą brutto 9511,59 zł – otrzymała 99,50 pkt

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 12499,26 zł

 

Część 3  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki ZPPZ/2022/00273

Laptop z funkcją tabletu- 1 szt.

 

1)      Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z zaoferowana kwotą brutto 11070 zł   - otrzymała 97,42 pkt

2)       Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert 25-417 Kielce ul. Przyborowskiego 4/1 z zaoferowana kwotą brutto 10784,64 zł - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 12999,87 zł

 

 

Część 4  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki ZPPZ/2022/00258

Tablet z rysikiem- 1 szt.

1)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert 25-417 Kielce ul. Przyborowskiego 4/1 z zaoferowana kwotą brutto 3204,15 zł – zamawiający odrzuca ofertę jako niezgodną    z warunkami zapytania ofertowego, rysik nie posiada magnetycznego podłączenia            z tebletem

2)      iSpot Poland sp. z.o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa z zaoferowana kwotą brutto 3450,58zł –otrzymała 99,48 pkt. 

3)      Cortland sp. z.o.o. ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań z zaoferowana kwotą brutto 3432,93 zł - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4999,95 zł

 

Część 5  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki ZPPZ/2022/00070 – zamawiający unieważnia postepowanie w tej części

1)    Laptop – 1 szt.

2)    Laptop z funkcją tabletu – 1 szt.

 

NIE WPŁYNEŁA ŻADNA OFERTA

 

Część 6  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00242

komputer przenośny – 1 szt.

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 8806,80 zł – otrzymała 90,92 pkt.

2)       Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert 25-417 Kielce ul. Przyborowskiego 4/1 z zaoferowana kwotą brutto 9360,30 zł – otrzymała 85,54 pkt.

3)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 9963 zł – otrzymała 80,37 pkt.

4)      Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z zaoferowana kwotą brutto 8007,30 zł   - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 9999,99 zł

 

Część 7  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00268

1)      Komputer przenośny – 1 szt.

2)      Komputer przenośny -1 szt.

 

1)      Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z zaoferowana kwotą brutto 25215 zł   - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 29500 zł – otrzymała 85,47 pkt.

3)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 18376,20 zł – Zamawiający odrzuca ofertę jako niezgodną    z warunkami zapytania ofertowego Porty minimum: 2 x USB4 (Thunderbolt 4), 2 x USB 3.2,
Słuchawki/mikrofon combo jack 1 szt., Łączność: Wi-Fi 6, Moduł Bluetooth 5.2, Gwarancja: min. 36 miesięcy, Waga: maks. 2,8 kg"

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 23862 zł

 

 

Część 8  Dostawa dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii  ZPPZ/2022/00234

Pamięć przenośna 256 GB o wysokiej prędkości zapisu -1 szt.

1)       Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert 25-417 Kielce ul. Przyborowskiego 4/1 z zaoferowana kwotą brutto 346,86 zł - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 500 zł

 

 

Część 9  Dostawa dla Katedry Ekonomii i Finansów  ZPPZ/2022/00039

Laptop ekonomiczny – 1 szt.

1)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2849 zł  - oferta otrzymała 94,11 pkt.

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2681,40 zł - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 3888,64zł

 

Część 10  Dostawa do Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politycznych  ZPPZ/2022/00032

Laptop ekonomiczny – 1 szt.

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2681,40 zł - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2849 zł - oferta otrzymała 94,11 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4500zł

 

 

Część 11  Dostawa do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00109

Laptop ekonomiczny – 1 szt.

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2681,40 zł - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2849 zł - oferta otrzymała 94,11 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 2500zł

 

 

Zapraszamy Wykonawcę

Część 1 - MarkSoft Marek Kundera

Część 2 - iSpot Poland sp. z.o.o.

Część 3- Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert

Część 4- Cortland sp. z.o.o. ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań

Część 5- brak złożonych ofert – postepowanie unieważnione w tej części

Część 6- Syriana Joanna Fisher

Część 7 – Syriana Joanna Fisher

Część 8 - Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert

Część 9 - MarkSoft Marek Kundera

Część 10 - MarkSoft Marek Kundera

Część 11- MarkSoft Marek Kundera

 

do podpisania umowy w terminie 06.05.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 7277
strona internetowa: www.ujk.edu.pl

Numer sprawy: ADP.2302.6.2022