Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa niszczarki do niszczenia cyfrowych nośników danych i urządzeń elektronicznych

Dostawa niszczarki do niszczenia cyfrowych nośników danych i urządzeń elektronicznych

  • Znak sprawy: ADP.2302.39.2022
  • Termin składania ofert: 2022-12-02 11:00
  • Opublikowano: 2022-11-23 11:16:22 przez Wioletta Baran

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

       W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę niszczarki automatycznej do fizycznego niszczenia cyfrowych nośników danych  i urządzeń elektronicznych”

Szczegółową treść ogłoszenia zawierają załączniki do niniejszego zaproszenia.

UWAGA

W kolejnym załączniku pytania i odpowiedzi do niniejszego postępowania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Wioletta Baran, tel. 41 349 7332 email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym: Andrzej Ososiński, tel. 41 349 71 90; email: andrzej.ososinski@ujk.edu.pl