Drukuj

Zapytanie ofertowe

Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej” ADP.2302.33.2022

Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej” ADP.2302.33.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.33 2022
  • Termin składania ofert: 2022-10-09 09:58
  • Opublikowano: 2022-09-29 09:54:25 przez Marcin Kmieciak

Wynik postepowania ADP.2302.33 2022

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.  „ Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej” ADP.2302.33.2022

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)    Wolters Kluwer Polska sp. z.o.o.  01-208 Warszawa ul. Przyokopowa33                  z zaoferowaną kwotą brutto 52641,54 zł. W jedynym kryterium oceny ofert zdobyła 100 pkt.   i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę brutto 52890 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapraszamy Wykonawcę Wolters Kluwer Polska sp. z.o.o.  01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 do podpisania umowy                 w terminie 05.10.2022 r.

 

Umowa będzie zawierana  na okres 36 miesięcy od daty uruchomienia dostępu do oprogramowania. Uruchomienie dostępu nastąpi w dniu 13 listopada 2022 r. na wniosek wykonawcy, zamawiający może wyrazić zgodę na uruchomienie dostępu od dnia                             14 listopada 2022 roku.  

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615
Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl