Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.55.2018)

WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.55.2018)

  • Opublikowano: 2018-06-27 15:37:32
  • Ważne do:

DP.2302.55.2018                                                                                                                       Kielce, 27.06.2018r.                   

                                                                                                                

                                                                                                                                          

 

 

                                                          WYNIK  POSTĘPOWANIA  

Dot. zapytania ofertowego DP.2302.55.2018  pn. „Wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania warsztatów dla studentów.”

 

Część 1 zamówienia – WARSZTAT „Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss”

Część 2 zamówienia – WARSZTAT „Prowadzenie dziecięcych zespołów tańca ludowego”

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w/w postępowaniu:

W części 1 zamówienia  za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez :

Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach, Ul. Ignacego Paderewskiego 9/4, 25-017 Kielce,

z ceną ofertową brutto 2000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejszą w oparciu o określone kryteria oceny ofert. Łącznie oferta uzyskała 60 pkt., w tym: za kryterium „cena” 60 pkt., za kryterium „Doświadczenie trenera” 0 pkt.

W w/w postępowaniu w części 1 wpłynęła tylko 1 oferta w/w firmy.

 

W części 2 zamówienia nie udzielono -  postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie: W postępowaniu w części 2 złożona została  tylko jedna  oferta przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, w dniu 27.06.2018r do Uniwersytetu wpłynęło pismo od wskazanego wyżej Wykonawcy z informacją, że umowa nie zostanie zawarta.