Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa artykułów spożywczych dla UJK w Kielcach

Dostawa artykułów spożywczych dla UJK w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2302.41.2023
  • Termin składania ofert: 2023-10-27 12:00
  • Opublikowano: 2023-10-20 10:06:02 przez Wioletta Baran

 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: Sukcesywną dostawą artykułów spożywczych dla Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach przez okres 12 miesięcy.

Szczegółową treść zaproszenia zawiera załącznik pn "zapytanie ofertowe dostawa artykułów spożywczych"

UWAGA!!!!

Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego ( w części tabela), poz 17 " ciastka różne". Poprawiony formularz stanowi kolejny załącznik do zapytania ofertowego ADP.2302.41.2023

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Wioletta Baran tel. 41 3497332,e-mail: wioletta.baran@ujk.edu.pl