Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa maszyn specjalnego przeznaczenia

Dostawa maszyn specjalnego przeznaczenia

  • Znak sprawy: ADP.2302.7.2022
  • Termin składania ofert: 2022-06-06 10:00
  • Opublikowano: 2022-05-27 14:11:50 przez Magdalena Szymkiewicz

Treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:

     „OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18, realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi z dnia 31.05.2022 r.

2. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi z dnia 02.06.2022 r.

3. w załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 06.06.2022 r.

4. W załączeniu informacja o wyniku post. z dnia 09.06.2022 r.

Magdalena Szymkiewicz, tel. 41 349 7296, e-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl