Drukuj

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ”Wynik postępowania.

Świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ”Wynik postępowania.

  • Znak sprawy: ADP.2302.1.2022
  • Termin składania ofert: 2022-02-25 11:00
  • Opublikowano: 2022-02-18 09:28:15 przez Wioletta Baran

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usługi polegającej  na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach ”

Szczegółową treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego zaproszenia: Zapytanie ofertowe ADP.2302.1.2022

Oobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym: Wioletta Baran, tel. 41 349 73 32, email: wioletta.baran@ujk.edu.pl,
2) w zakresie merytorycznym: Agnieszka Kaleta, tel. 41 349 69 22, email:
kaleta.agnieszka@ujk.edu.pl.