Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z wyposażeniem dla Collegium Medicum UJK w Kielcach/ Wynik postępowania po powtórzeiu czynności

Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z wyposażeniem dla Collegium Medicum UJK w Kielcach/ Wynik postępowania po powtórzeiu czynności

  • Znak sprawy: ADP.2302.32.2022
  • Termin składania ofert: 2022-09-23 11:00
  • Opublikowano: 2022-09-12 14:44:34 przez Wioletta Baran

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego wraz z wyposażeniem dla Collegium Medicum UJK w Kielcach.

Szczegółową treść zaproszenia zawiera Ogłoszenie wraz z załącznikami.

UWAGA!!!!!

Zmianie ulega przedmiot zamówienia w części dotyczącej Wyposażenia mikroskopu. Zamawiający dodaje pkt 3 tj.kamera cyfrowa mikroskopowa 4K. o parametrach wskazanych w kolejnym załączniku (załącznik nr 4)

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 20.09.2022 na dzień 23.09.2022 r. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

UWAGA!!!!!

W związku ze zmianą z dnia 15.09.2022 r. Zmianie ulega załącznik nr 2 - formularz ofertowy, oraz załącznik nr 3-projekt umowy. Poprawione dokumenty stanowią kolejne załączniki do niniejszego  ogłoszenia.

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Wioletta Baran, tel. 41 349 7332 email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym: Mariusz Stroński, tel. 41 349 6955, email: mariusz.stronski@ujk.edu.pl.