Drukuj

Zapytanie ofertowe

ORGANIZACJA 3 turnusów OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE NIESTACJONARNI ORAZ TURYSTYKA I REKREACJA UJK

ORGANIZACJA 3 turnusów OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE NIESTACJONARNI ORAZ TURYSTYKA I REKREACJA UJK

  • Znak sprawy: ADP.2302.9.2022
  • Termin składania ofert: 2022-05-04 10:00
  • Opublikowano: 2022-04-22 11:30:23 przez Marcin KmieciakPYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.04.2022

1.       Na str 1 ogłoszenia istnieje zapis odnośnie  ilości uczestników – zostanie podana  na 3 dni przed rozpoczęciem każdego z  turnusów. Zgodnie z ogólnymi zasadami rezerwacji zmiany ilości rezerwowanych miejsc wynosi 2 tygodnie, nigdy 3 dni – sprawy zaopatrzenia choćby produktów spożywczych. Nie ma problemy +/- 3 osób jest problem +/- 30 osób w zależności od turnusu. Wiąże się to z kosztami, za 2 – 3 pierwsze dni trzeba zapłacić! Zatem celem uniknięcia strat, które przeniosą się na zleceniodawcę wnioskujemy o wydłużenie czasu do minimum 1 tygodnia na podanie ostatecznej ilości osób w turnusie, zmniejszyć

wahania ilości osób do przypadków losowych do +/- 3 (4) osób.

 

ODPOWIEDŹ : Zamawiający informuje że impreza ma się odbywać w 3 turnusach informacje o liczebności  i terminach poszczególnych turnusów Zamawiający podaje w załączniku Opis Przedmiotu Zamówienia.  Zamawiający  w Opisie Przedmiotu zamówienia napisał że  ilość osób może się zmieniać o +/- 10 osób w zależności od turnusu. Nie należy tego interpretować tak że jeśli Zamawiający  np. na trzeci turnus przewidział 30 uczestników to liczba ich może zmniejszyć się do 0 lub zwiększyć do 60, ale o co najwyżej 10 osób. Należy też zauważyć ze terminy dwóch ostatnich turnusów praktycznie się pokrywają. Łącznie w całej imprezie Zamawiający przewidział że weźmie udział 110 studentów + 13 osób kadry ( łącznie 123 osoby, zatem owe zwiększenia lub zmniejszenia o +/-30 osób należy porównać do łącznej liczby osób biorących udział we wszystkich 3 turnusach)

Jeśli chodzi o zasady podawania ostatecznej ilości osób, Zamawiający wskazał owe 3 dni mając na uwadze że otwarcie ofert jest 4 maja a pierwszy turnus będzie się rozpoczynał już 16 maja 2022.  Zamawiający mając na uwadze krótki czas pomiędzy otwarciem ofert ich sprawdzeniem ewentualnymi wyjaśnieniami, wynikiem i podpisaniem umowy, może co najwyżej wydłużyć termin z 3 dni do 7 dni kalendarzowych.  Wydłużenie o czas 2 tygodnie jak wnioskuje Wykonawca jest nie możliwe.

 

 

 

2.       Na stronie 1 ogłoszenia podana jest informacja o zmianie ilości osób w zależności od turnusu +/- 30 osób na str 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia +/- 10 osób, która ilość obowiązuje ?

       Odpowiedź : na stronie 1 zmiana ilości osób o +/-30 odnosi się do łącznej ilości uczestników w całej imprezie (łącznie 3 turnusy), podana w Opisie Przedmiotu Zamówienia  zmiana o +/- 10 osób odnosi  się do każdego z 3 turnusów 3turnusy x10osób  =30) obydwie ilości zatem są poprawne

 

3.       Na stronie 1 ogłoszenia podany jest wymóg co do wielkości sali wykładowej 60 osób na str 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia 50 osób, która ilość obowiązuje ?

       Odpowiedź Zamawiający poprawia błędny zapis w Opisie przedmiotu zamówienia  informujący o 50 osobach w Sali wykładowej, poprawny zapis to 60 osób tak jak w treści warunku udziału w postepowaniu

 

4.       Sformułowanie „ ilość osób może się zmienić w zależności od turnusu  +/- 30 osób” oznacza, ze turnusy 2 i 3 mogą się nie odbyć lub być na nich po 60 osób ! Za wymagany = rezerwowany sprzęt tj łódź motorową, 3 żaglówki 10 kajaków, 15 rowerów trzeba będzie zapłacić lub ponieść stratę. Sezon letni zaczyna się od 15.05 zainteresowanie wypożyczaniem sprzętu jest już znaczące i trzeba go rezerwować –

nie będzie mógł być wypożyczany co wiąże się ze stratami = kosztem dla zleceniodawcy. Wynajem żaglówki kabinowej to koszt 150 – 200 zł/dobę

 

Odpowiedź: śpiesząc z wyjaśnieniami  na słuszną wątpliwość wykonawcy cyt.„ ilość osób może się zmienić w zależności od turnusu  +/- 30 osób” oznacza, ze turnusy 2 i 3 mogą się nie odbyć lub być na nich po 60 osób !”  otóż  nie może. Na turnusie 2 i 3 przewidzianych jest  łącznie 60 uczestników, zgodnie z zapisem że turnus może się zwiększyć lub zmniejszyć  o 10 osób to  może być co najwyżej 80 osób łącznie ( po 40 na każdy turnus i analogicznie biorąc pod uwagę +/- 10 osób może to być 40 osób łącznie  po 20 na każdy turnus)

5.       Czy łódź motorowa ma być z operatorem czy bez ? Z napędem spalinowym czy może być z napędem elektrycznym? Będzie używana podczas szkolenia na wodzie czy przez cały czas pobytu? Na niektórych akwenach są ograniczenia w tym zakresie.

 

Odpowiedź:  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Łódź motorową spalinową bez operatora. Zamawiający posiada wymagane prawem uprawnienia do obsługi łodzi. Łódź będzie wykorzystana jedynie podczas  zabezpieczenia wszelkich zajęć na wodzie.
Zamawiający dodaje istotny zapis w Opisie przedmiotu zamówienia dotyczący rozliczenia wynajmu łodzi.

Rozliczenie paliwa- Wykonawca zapewni łódź motorową  sprawną technicznie z bakiem zatankowanym do pełna,  Wykonawca podczas trwania całego obozu ( 3 turnusy) zapewni dwa tankowania,  w przypadku gdy  Zamawiający zużyje  całe paliwo z pierwszego i drugiego tankowania, za każde kolejne tankowanie zapłaci dodatkowo Wykonawcy.

 

6. Różnica ilości osób na poszczególnych turnusach jest znaczna zatem czy ilości sprzętu mają być proporcjonalne do ilości uczestników tzn. podana dotyczy turnusu 55 osobami reszta proporcjonalnie czy stała niezależna od ilości osób. To rzutuje na koszty.

Odpowiedź: :
Zamawiający informuje że wystarczającym będzie jeśli Wykonawca spełni warunki podane w treści zapytania ofertowego:

1) dysponują obiektem/ośrodkiem przystosowanym do  prowadzenia zajęć sportowych w terenie i w wodzie,  oddalonym od akwenu wodnego w odległości nie większej niż 300 m.

2) posiadają możliwość  zakwaterowania i wyżywienia na miejscu ( na terenie tego ośrodka) grupy  min.80 osób, studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

3) dysponują bazą do  prowadzenia zajęć z kajakarstwa, żeglarstwa , turystyki rowerowej, atletyki terenowej.

4) dysponują :  minimum 10 Kajakami (ok. 20 miejsc), min. 15 Rowerami, boiskami sportowymi (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostępem do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu, kortem tenisowym (siatka+piłki+rakiety)

Ponadto Wykonawca powinien dysponować  następującym sprzętem :

-min. 3 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów)

-min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć.

20 miejscami parkingowymi strzeżonymi.

dysponują salą konferencyjną/wykładową na min. 60 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi. Na terenie ośrodka

 

Nie należy stosować zasady proporcjonalności. Co więcej Zamawiający informuje że turnus 2 i 3 praktycznie się pokrywają, nie oznacza to że Wykonawca ma zapewnić dwa razy więcej sprzętu niż w warunkach udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postepowaniu Zamawiający wyznaczył optymalne i pozwalające na bezproblemowe zapewnienie zajęć.

 

 

 

 

 

7.       Czy kadra wliczana jest do liczenia kosztów na uczestnika czy całkowity koszt dzielony jest przez ilość studentów.

Przepraszamy ale te wszystkie czynniki decydują o całościowym koszcie a czynnikiem decydującym jest cena. Cenę tą płaci Uczelnia więc w interesie Uczelni jest unikanie zbędnych kosztów.

Odpowiedź : kadrę obozu należy liczyć tak samo  jak innych uczestników ( studentów) Zamawiający podał ilości uczestników każdego turnusu    ( studenci + kadra) w OPZ

 Kielce dnia 22.04.2022   r.

ADP.2302.9.2022

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25 – 369 Kielce

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na:

ORGANIZACJĘ  3 turnusów OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE NIESTACJONARNI ORAZ TURYSTYKA I REKREACJA  UJK

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

Planowana ilość osób: łącznie w 3 turnusach ok 123,  w tym: 110 studentów i 13 osób kadry

Uwaga:  liczba uczestników zostanie podana 3 dni przed rozpoczęciem każdego z turnusów

Ilość osób wymieniona wyżej (może się zmienić w zależności od turnusu +/- 30 osób).

 

 

1. O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ  WYKONAWCY KTÓRZY:

1) dysponują obiektem/ośrodkiem przystosowanym do  prowadzenia zajęć sportowych w terenie i w wodzie,  oddalonym od akwenu wodnego w odległości nie większej niż 300 m.

2) posiadają możliwość  zakwaterowania i wyżywienia na miejscu ( na terenie tego ośrodka) grupy  min.80 osób, studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

3) dysponują bazą do  prowadzenia zajęć z kajakarstwa, żeglarstwa , turystyki rowerowej, atletyki terenowej.

4) dysponują :  minimum 10 Kajakami (ok. 20 miejsc), min. 15 Rowerami, boiskami sportowymi (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostępem do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu, kortem tenisowym (siatka+piłki+rakiety)

Ponadto Wykonawca powinien dysponować  następującym sprzętem :

-min. 3 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów)

-min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć.

20 miejscami parkingowymi strzeżonymi.

dysponują salą konferencyjną/wykładową na min. 60 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi. Na terenie ośrodka

 

2. PODSTAWĄ  WYBORU OFERTY BĘDZIE:

1)  cena brutto za osobo dobę  - stanowiące wagę 100%

w tym kryterium cena za osobo dobę można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena brutto oferty, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

cena brutto oferty najniższej : cenę brutto oferty badanej x 100 = ….pkt.

1)    Cena brutto oferty = cena brutto za 1 osobo dobę.  Na która to cenę się składają :

1)    cena za nocleg 1 uczestnika obozu

2)    cena jednodniowego wyżywienia  uczestnika obozu

3)    cena za udostępnienie obiektów sportowych w przeliczeniu na jednego uczestnika turnusu brutto

oraz wszystkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia , a nieuwzględnione w opisie.

UWAGA :

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów

 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1.    Wypełniony formularz ofertowy- wzór stanowi załącznik nr 2.

2.    Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje: obiektem/ośrodkiem przystosowanym do  prowadzenia zajęć sportowych w terenie i w wodzie,  oddalonym od akwenu wodnego w odległości nie większej niż 300 m.

3.    Oświadczenie wykonawcy że w ośrodku zapewni możliwość  zakwaterowania                                    i wyżywienia na miejscu ( na terenie tego ośrodka) grupy  min.80 osób, studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

4.    Oświadczenie wykonawcy ze dysponuje bazą do  prowadzenia zajęć z kajakarstwa, żeglarstwa , turystyki rowerowej, atletyki terenowej.

5.    Oświadczenie wykonawcy że dysponuje :  minimum 10 Kajakami (ok. 20 miejsc), min. 15 Rowerami, boiskami sportowymi (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostępem do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu, kortem tenisowym (siatka+piłki+rakiety) Ponadto Wykonawca powinien dysponować  następującym sprzętem : min. 3 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów), min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć., 20 miejscami parkingowymi strzeżonymi, dysponuje salą konferencyjną/wykładową na min. 60 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi. Na terenie ośrodka

 

 

 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej

Otwarcie ofert nastąpi  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce                 ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04.) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2022r do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2022r do godzinie10:15.

UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.

 

 

 

DO OFERTY, OPRÓCZ DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH WYŻEJ,  NALEŻY DOŁĄCZYĆ

1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

2.    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie  wynika z dokumentu opisanego wyżej. Pełnomocnictwo należy  przedłożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

………………………………………

KANCLERZ

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

(WZÓR)

 

 

ADP.2302.9.2022

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

……………………………………………………………

(nazwa firmy)

……………………………………………………………

(dokładny adres)

NIP  ……………………………. REGON  …………………..

Tel:.......................................................................................

………………………………………………………………………

(adres poczty elektronicznej)

FORMULARZ OFERTOWY

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25 – 369 Kielce

 

        W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowania nr  ADP.2302.9.2022 pn. „Organizacja obozów letnich”,   oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym  niniejszym zamówieniem:

1.    Za cenę brutto  ……………………………zł /osobodoba  (słownie złotych: ……………………………………………..…….),w tym obowiązujący podatek VAT  …..%

W tym

1)    Cena za jeden nocleg 1 uczestnika obozu ………………. Zł brutto  podatek VAT …..%

2)    Cena jednodniowego wyżywienia 1 uczestnika obozu …………….. zł brutto podatek VAT ……%

3)    Cena za jednodniowe udostępnienie obiektów sportowych w przeliczeniu na jednego uczestnika turnusu ……….. zł brutto, podatek VAT ……%

 

Cena trzech powyższych składowych po zsumowaniu powinna być równa cenie brutto jednej osobo doby

wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, nie ma charakteru ostatecznego, gdyż wynagrodzenie ostateczne, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będzie wynikało z iloczynu ceny brutto za pobyt jednej osoby w ciągu 1 doby,( OSOBODOBY wskazanej w punkcie 1)  oraz ( x) faktycznej liczby osób, które wezmą udział w poszczególnych turnusach, pomnożona razy ilość dni poszczególnych turnusów

 

                  *Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Jeżeli przy świadczeniu usługi występuje więcej niż jedna stawka podatku VAT wykonawca zobowiązany jest podać  te wartości oddzielnie dla każdej stawki VAT).

Zaoferowana cena pozostanie niezmienna dla każdego uczestnika podczas 3 turnusów

2. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

1.     Oświadczam, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.     Oświadczam, że dysponuję obiektem o nazwie ………………………………………..(jeśli posiada), zlokalizowanym ……………………………………………………………………… (dokładny adres obiektu), w którym zorganizuje letnie obozy. Dokumentacja potwierdzająca oferowane warunki zakwaterowania i wyżywienia tj. dokumentacja fotograficzna pokoi i stołówki w załączeniu lub na stronie www:………………………. (Jeśli obiekt jest dostępny na stronie internetowej wystarczy podać adres strony www)

6.    Oświadczam  że dysponuje: obiektem/ośrodkiem przystosowanym do  prowadzenia zajęć sportowych w terenie i w wodzie,  oddalonym od akwenu wodnego w odległości nie większej niż 300 m.

7.    Oświadczam   że w ośrodku zapewnimy możliwość  zakwaterowania                                    i wyżywienia na miejscu ( na terenie tego ośrodka) grupy  min.80 osób, studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

8.    Oświadczam że dysponuje bazą do  prowadzenia zajęć z kajakarstwa, żeglarstwa , turystyki rowerowej, atletyki terenowej.

9.    Oświadczam  że dysponuje :  minimum 10 Kajakami (ok. 20 miejsc), min. 15 Rowerami, boiskami sportowymi (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostępem do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu, kortem tenisowym (siatka+piłki+rakiety) Ponadto Wykonawca powinien dysponować  następującym sprzętem : min. 3 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów), min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć., 20 miejscami parkingowymi strzeżonymi, dysponuje salą konferencyjną/wykładową na min. 60 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi. Na terenie ośrodka

10.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia .

11.  Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

12.   Informujemy, że dokumenty rejestrowe, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

ž        https://prod.ceidg.gov.pl

ž        https://ems.ms.gov.pl 

13.  Pozostałe dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, które Zamawiający posiada lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

1)……………………….

2)………………………

3)……………………….

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego (np. z innych postępowań) należy podać numer referencyjny tego postępowania lub inną jednoznaczną informację pozwalającą zidentyfikować taki dokument/oś.

14. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*

       * niewłaściwe skreślić

   Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą cześć zamówienia (zakres prac):

1) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………

2) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………

 

15. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.)**

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**    W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

       16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

       ........................................................................ tel. .................................... e-mail:…………….

    10. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

 

17. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń

 

 

 

      ………………………………………                                                    …………………………

/miejscowość, data/                                                  Podpis osób uprawnionych do składania

                                                                                     oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE NIESTACJONARNI ORAZ TURYSTYKA I REKREACJA  UJK

1)      WF STACJONARNI: 16-22.05.2022       50 STUDENTÓW + 5 OSÓB KADRY

2)      WF NIESTACJONARNI: 30.05-5.06.2022   30 STUDENTÓW + 5 OSOBY KADRY

3)      TURYSTYKA I REKREACJA: 31.05-5.06.2022  30 STUDENTÓW + 3 OSOBY KADRY

 

Przedmiotem zamówienia jest :

Zorganizowanie pobytu (zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz nieograniczonego czasowo dostępu do obiektów sportowych) dla studentów UJK w Kielcach w wyżej wymienionych terminach, bez dodatkowych opłat.

Ośrodek powinien znajdować się na terenie Polski w bezpośrednim sąsiedztwie akwenów wodnych. nie dalej niż 300 m.

 

Ilość osób wymieniona wyżej (może się zmienić w zależności od turnusu +/- 10 osób).

Struktura pokoi: studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem potrzebnym do prowadzenia zajęć,   tj.:

-min. 10 Kajaków (ok. 20 miejsc),

-min. 15 Rowerów,

-boiska sportowe (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostęp do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu,

-kort tenisowy (siatka+piłki+rakiety)

Ponadto Wykonawca powinien dysponować  następującym sprzętem :

-min. 3 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów)

-min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć.

Wykonawca powinien zapewnić wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)

Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

Ośrodek z min. 20 miejscami parkingowymi strzeżonymi.

Ośrodek powinien dysponować salą konferencyjną/wykładową na min. 50 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi.

 

 

 

 

 

 

 

Umowa ADP.2302…….2022

zawarta w dniu ........................ r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą w Kielcach

przy ul. Żeromskiego 5,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., wysokość kapitału zakładowego ………..…………, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego……………….……….. i kapitału wpłaconego ……………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ........................................

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez....................................................................... pod numerem .................................., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: ……………………………………

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.    Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania obozów letnich w terminach  :

1 Turnus WF STACJONARNI: 16-22.05.2022       50 STUDENTÓW + 5 OSÓB KADRY

2 Turnus WF NIESTACJONARNI: 30.05-5.06.2022   30 STUDENTÓW + 5 OSOBY KADRY

3 Turnus TURYSTYKA I REKREACJA: 31.05-5.06.2022  30 STUDENTÓW + 3 OSOBY KADRY

2. Ilość osób wymieniona wyżej (może się zmienić w zależności od turnusu +/- 10 osób).

3. Ostateczna liczba osób zostanie podana w terminie 3 dni przed rozpoczęciem każdego z turnusów. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników obozu w zakresie określonym w ust. 2.

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu  umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą , które stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

§2

WARUNKI REALIZACJI

 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w 2022r.

2. Planowane terminy obozów:

1 Turnus         WF STACJONARNI: 16-22.05.2022      

2 Turnus         WF NIESTACJONARNI: 30.05-5.06.2022  

3 Turnus         TURYSTYKA I REKREACJA: 31.05-5.06.2022 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany ilości osób w poszczególnych turnusach przez cały okres trwania umowy, o zmianie takiej Wykonawca zostanie poinformowany nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obozu.

4. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji umowy:

1)    od strony Zamawiającego ……………………………………tel. .................................................. fax. .........,

2)    od strony Wykonawcy: ……………………………………tel. .................................................... fax. ..........

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnej informacji ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego.

 

 

§3

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie obliczone jako iloczyn faktycznej liczby uczestników obozu każdego turnusu i ceny za jednego uczestnika określonej w ofercie Wykonawcy.

2. Cena za pobyt jednej osoby w ciągu 1 doby (osobodoba) wynosi brutto:…………………………zł (słownie zł: ………………… ) w tym obowiązujący podatek VAT  ….%

 

w tym:

1)         Cena za jeden nocleg 1 uczestnika obozu ………………. Zł brutto  podatek VAT …..%

2)         Cena jednodniowego wyżywienia jednego  uczestnika obozu …………….. zł brutto podatek VAT ……%

3)         Cena za jednodniowe udostępnienie obiektów sportowych w przeliczeniu na jednego uczestnika turnusu ……….. zł brutto, podatek VAT ……%

 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma charakteru ostatecznego, gdyż wynagrodzenie ostateczne, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będzie wynikało z iloczynu ceny za pobyt jednej osoby w ciągu 1 doby, o której mowa w ust. 2 oraz faktycznej liczby osób, które wezmą udział w poszczególnych turnusach, pomnożona razy ilość dni poszczególnych turnusów. Wynagrodzenie ostateczne będzie również uwzględniało ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia, po spełnieniu przesłanek przewidzianych w umowie.  

4. W cenie za pobyt jednej osoby w ciągu 1 doby zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w odniesieniu do jednego uczestnika obozu.

5. Strony przewidują stałość cen jednostkowych w ciągu całego okresu trwania umowy za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 6  niniejszego paragrafu.

6. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

1)    stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy,

2)    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)    zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4)    zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym zmiany, o których mowa w pkt. 2-4, wymagają formy aneksu do umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 pkt. 2-4, nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w ust. 6 pkt. 2-4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w ust. 6 pkt. 2-4 mają zastosowanie, wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

8. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązywać będą:

1)      w przypadku, o którym mowa w  ust. 6 pkt. 1 od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, dotyczyć będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie,

2)      w przypadku, o którym mowa w  ust. 6 pkt. 2-4 od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian, o jakich mowa w ust. 6 pkt. 2-4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt. 2-4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu.

 

 

 

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Strony  protokołem odbioru usługi.

2. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

 

§ 5

KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy określonej na podstawie paragrafu 3 ust.2, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy jednak nie więcej niż 20% wartości umowy .

3. W przypadku niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej na podstawie paragrafu 3 ust.2.

4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia niezależnie od kar umownych odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

5 . W przypadku gdy nie dojdzie do wykonania umowy, na potrzeby naliczenia kar umownych za liczbę uczestników obozu przyjmuje się planowana liczbę 80 osób.

 

 

 

 

 

 

 

§6

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

 

  1. Zamawiający, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, powinien poinformować Wykonawcą o stwierdzeniu niezgodności w trakcie trwania imprezy turystycznej (t.j. o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy)
  2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące wykonania przedmiotu umowy  mogą być składane w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Brak rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni uważa się za jej uznanie. W razie wątpliwości za datę udzielania odpowiedzi na reklamację uznaje się datę wysłania jej przesyłką poleconą.
  3. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy  Kodeks   Cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 511)

4.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

WYKONAWCA:                                                                                            ZAMAWIAJĄCY:

 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej
Otwarcie ofert nastąpi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04.) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2022r do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2022r do godzinie10:15.
UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.

tel. 413497365