Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.119.2017 Usługa cateringowa z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018r. w dniu 05 października 2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.119.2017 Usługa cateringowa z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018r. w dniu 05 października 2017 r.

  • Opublikowano: 2017-10-03 09:01:12
  • Ważne do:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług cateringowych z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018r. w dniu 05 października  2017 r.

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 06.09.2017r. na kwotę 17 000,00 zł brutto.
  2. W dniu 20.09.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl, informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 28.09.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

Ocena (punkty)

1.

„Karczma w Miłosnej” Jolanta Fornowska

99-340 gm. Krośniewice, Miłosna 6

7 860,00

97,71

2.

Loliwka Sp. z o.o.

25-001 Kielce , ul. Kościuszki 24

11 534,40

66,58

3.

Hotel Pod Złotą Różą

FHU Zofia i Adam Sowińscy Sp.j.

25-334 Kielce, Plac Moniuszki 7

7 680,00

100,00

Proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą nr 3. Wykonawca spełnia warunki stawiane Wykonawcom. Do oferty dołączono wszystkie dokumenty.

                                                                                                                  AKCEPTUJĘ

                                                                                                        ……….………………………..

 

Postępowanie prowadził: Krzysztof Olczyk