Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.97.2017 Dostawa Dalmierzy, anten, handheldów, aplikacji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.97.2017 Dostawa Dalmierzy, anten, handheldów, aplikacji

  • Opublikowano: 2017-09-13 10:35:16
  • Ważne do:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dalmierz laserowy 2 szt., antena zewnętrzna 2 szt., handheld 2 szt., oprogramowanie – aplikacja mobilna 2 szt

                               

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 06.07.2017r. na kwotę 51.832,00 zł brutto.
  2. W dniu 25.08.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl , informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 11.09.2017 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

Ocena (punkty)

1.

TAXUS IT Sp. z o.o.

ul. Płomyka 56a, 02-491 Warszawa

51 832,20 PLN

100,00

Proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą nr 1. Wykonawca spełnia warunki stawiane Wykonawcom. Do oferty dołączono wszystkie dokumenty.

 

                                                                                                                  AKCEPTUJĘ

                                                                                                        ……….………………………..

 

Postępowanie prowadził: Krzysztof Olczyk