Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.29.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.29.2018

  • Opublikowano: 2018-05-28 16:04:22
  • Ważne do:

                       28.05.2018r                                 Wynik postępowania

Sprawa dot.: Zapytania ofertowego DP.2302.29.2018 Wykonanie i dostawa druków na potrzeby procesu dydaktycznego.

Część 1 zamówienia – zaprojektowanie, wykonanie i dostawa druków na potrzeby procesu dydaktycznego;

Część 2 zamówienia – wykonanie i dostawa druków na potrzeby procesu dydaktycznego i druków pomocniczych.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w/w postępowaniu:

  1. w części 1 do realizacji zamówienia został wybrany wykonawca:  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1.

Uzasadnienie: Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Za kryterium „cena” oferta otrzymała  59,40 pkt., za kryterium „jakość”  33 pkt., łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała największą liczbę punktów tj. 92,40 pkt.

  1. w części 2 do realizacji zamówienia został  wybrany wykonawca: Firma Poligraficzno-Introligatorska „Udziałowiec” Sp. z o.o., 42-256 Olsztyn, ul. Narcyzowa 2

Uzasadnienie: Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Za kryterium „cena” oferta otrzymała  60 pkt., za kryterium „jakość”  40 pkt., łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała 100 pkt.