Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa narzędzi do Wydziału Sztuki UJK w Kielcach/Wynik postępowania

Dostawa narzędzi do Wydziału Sztuki UJK w Kielcach/Wynik postępowania

  • Znak sprawy: ADP.2302.24.2023
  • Termin składania ofert: 2023-06-05 11:00
  • Opublikowano: 2023-05-22 10:05:20 przez Wioletta Baran

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę  narzędzi do  Wydziału Sztuki UJK w Kielcach”.

Szczegółową treś ogłoszenia/zaproszenia zawierają załączniki.

UWAGA SPROSTOWANIE!!!!Zamawiający poprawia w treści zapytania ofertowego wszystkie
terminy składania i otwarcia ofert ( str. 4). Zamiast 07.04.2023 r powinno być
31.05.2023 r, jak w treści ogłoszenia. Godziny  nie ulegają
zmianie.

UWAGA

 Zamawiający poprawił załącznik nr 1 tj. OPZ - uzupełniono opis w pozycji 24 (zestaw narzędziowy w walizce). Uzupełniony OPZ stanowi kolejny załącznik do ogłoszenia.W związku z zaistniałą sytuacją zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 31.05.2023 r. na dzień 05.06.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Pani Wioletta Baran, tel. 41 349 7332; email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Sowiński, tel. 602 388 194, email: grzegorz.sowinski@ujk.edu.pl