Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.11.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.11.2022

  • Znak sprawy: WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.11.2022
  • Termin składania ofert: 2022-05-27 11:00
  • Opublikowano: 2022-05-23 11:01:20 przez Marcin Kmieciak


W związku z rezygnacją z podpisanie umowy przez wykonawcę MarkSoft Marek Kundera                   w części 10. Zamawiający dokonuje ponownego wyboru w tej . części.

 

 

 

Część 10  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Psychologii ZPPZ/2022/00183

 

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 6113,10 zł

2)      Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z zaoferowana kwotą brutto 7687,50 zł   - otrzymała 79,52 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 7285,98 zł   - otrzymała 100 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4987 zł

 

 

 

 

Zapraszamy Wykonawcę

W części 10 - Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 

do podpisania umowy w terminie 02.06.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

 

 

 
ADP.2302.11.2022                                                                                 Kielce dn.23.05.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.11.2022

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.11.2022

W dniu  10.05.2022 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 18.05.2022 r., do godziny 12:00. wpłynęły  oferty Wykonawców:

 

 

Część 1  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki ZPPZ/2022/00070

1)       Laptop 1 szt.,    2) Laptop z funkcją tabletu 1 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 12103,20 zł – otrzymała 99 pkt.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 12900 zł – otrzymała 92,96 pkt.

3)      Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z zaoferowana kwotą brutto 11992,50 zł   - otrzymała 100 pkt o została wybrana jako najkorzystniejsza

4)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 12300,23 zł   - otrzymała 97,49 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 13978  zł

 

 

Część 2  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00321

Laptop zaawansowany 1 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2924,94 zł – otrzymała 100 pkt. – oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2980 zł – otrzymała 98,15 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 3286,87 zł   - otrzymała 88,98 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 5699  zł

 

Część 3  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Zarządzania  ZPPZ/2022/00315

1 ) Laptop ekonomiczny 1 szt. + torba do laptopa – 1 szt. 2) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa  - 1 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2457,54 zł – otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2790 zł – otrzymała 88 pkt

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 2920,76 zł   - otrzymała 84,14 pkt

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4000  zł

 

 

 

 

Część 4  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00288

               Monitor 34-35” Curved – 1 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2041,80 zł – otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 3900 zł – otrzymała 52,35 pkt

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 2455,84 zł   - otrzymała 83,14 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 3000  zł

 

Część 5  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa   ZPPZ/2022/00283 PENDRIVE  512 gb – 6 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 1223,85 zł – otrzymała 97,77 pkt.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 1350 zł – otrzymała 88,63 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 1196,59 zł   - otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 1277  zł

 

 

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00271 Laptop zaawansowany 1 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2924,94 zł – otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2980 zł – otrzymała 98,15 pkt

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 3286,87 zł   - otrzymała 88,98 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4489  zł

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170 Tablet 10 cali LTE + futerał dedykowany z klawiaturą  + przejściówka USB C – HDMI - 1 szt. – ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTEPOWANIE W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI NR 7 ( żadna z ofert złożonych nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego)

 

1)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 1700 zł Oferta została odrzucona brak lampy błyskowej.  

2)       Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 1071,76 zł   Oferta została odrzucona brak lampy błyskowej.  

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 1440  zł

 

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Biologii ZPPZ/2022/00255 Laptop zaawansowany 1 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2998,74 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2980 zł – oferta została odrzucona jako niespełniająca wymagań technicznych postawionych przez Zamawiającego (procesor posiada 10054 pkt a Zamawiający wymagał minimum 11000 pkt.)

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 3352,98 zł   - otrzymała 89,43 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 5000  zł

 

Część 9  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00197

               Skaner płaski – 1 szt.

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 639,60 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 634,41 zł   oferta została odrzucona jako niespełniająca wymagań technicznych postawionych przez Zamawiającego ( rozdzielczość optyczna powinna wynosić 4800x4800dpi a wg specyfikacji producenta sprzętu posiada rozdzielczość 2400x2400 )

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 990  zł

 

Część 10  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Psychologii ZPPZ/2022/00183

 

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 6113,10 zł – otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)      Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z zaoferowana kwotą brutto 7687,50 zł   - otrzymała 79,52 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 7285,98 zł   - otrzymała 83,90 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4987 zł

 

 

 

 

Część 11  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00381

1)    Laptop – 1 szt + torba + mysz bezprzewodowa optyczna

 

1)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 7111,86 zł   - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 5850 zł

 

 

Część 12  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00389

1)    komputer stacjonarny: - 1 zestaw

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 5436,6- zł – otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 5490,77zł   - otrzymała 99 pkt.

3)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 6396 zł – otrzymała 85 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 5500 zł

 

 

Część 13  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii ZPPZ/2022/00257 ZPPZ/2022/00263, ZPPZ/2022/00264 Laptop – komputer przenośny – 1 szt.,  Laptop – komputer przenośny – 1 szt. Oprogramowanie do projektowania graficznego CorelDRAW,  Dysk zewnętrzny USB SSD – 5 szt., Pendrive USB – 6 szt.

 

1)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 16252,37zł   - otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 18470 zł – otrzymała 87,99 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 18269,19 zł

 

 

Zapraszamy Wykonawcę

W części 1 Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17

W części 2 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 3 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 4 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 5 Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 6 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

Część 7 – UNIEWAŻNIONA

W części 8 -MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 9 - MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 10 - MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 11 - Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W częsci 12- MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 13 - Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 

do podpisania umowy w terminie 25.05.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

 

 

 

ZATWIERDZAM WYNIK

 

 

 

KANCLERZ UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 7277
strona internetowa: www.ujk.edu.pl