Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń medycznych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2302.25.2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń medycznych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2302.25.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.25.2022
  • Termin składania ofert: 2022-08-10 13:00
  • Opublikowano: 2022-08-01 13:55:45 przez Marcin Kmieciak


Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG, z szybkim dyskiem SSD o pojemności 256 GB, oraz bez oprogramowania w języku polskim?

Aparaty ultrasonograficzne większości renomonowanych producentów nie posiadają polskojęzycznej wersji oprogramowania, gdyż są to urządzenia specjalistyczne i nie są przeznaczone do powszechnego użytku.

Używanie aparatu w angielskiej wersji językowej nie stanowi problemu w obsłudze aparatu.

ODPOWIEDŹ: NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie aparatu z dyskiem SSD poniżej 500 GB. Natomiast Zamawiający dopuszcza zaproponowania oprogramowania aparatu w języku angielskim.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG, z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 3-16 MHz?

Różnica w zakresie częstotliwości wynosząca 2 MHz nie stanowi istotnego ograniczenia dla aparatu USG tej klasy.

OPDPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 3-16 MHz jeśli głowica liniowa spełni parametr posiadania Elastografii typu strain na głowicy liniowej o częstotliwości pracy w zakresie minimalnym 7-18 MHz (dopuszczony 3-16MHz) oraz szerokość pola skanowania 40mm +/- 2mm.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z 1 aktywnym gniazdem głowic?

Wymagany przez Zamawiającego wózek transportowy będzie wyposażony w 3 aktywne gniazda, co daje Zamawiającemu możliwość podłączenia trzeciej, dodatkowej głowicy.

 

OPDPOWIEDŹ: NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie aparatu z 1 aktywnym gniazdem głowic Zamawiający wymaga min 2 aktywnych gniazd –aparat ma być w pełni mobilny,  wózek  nie zawsze będzie z aparatem.

 Pytanie nr 1 – część 1 – „Minimalny zakres grubości cięcia: od 0,5 um do 100 um. Regulacja w krokach:

od 0,5-5,0u.m w krokach co max. 0,5 um;

od 5,0-20,0 um w krokach co max. 1,0 um;

od 20,0-60,0 um w krokach co max. 5,0 um;

od 60,0 -100,0 um w krokach co max. 10 um”

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomy o zakresie grubości cięcia bardziej precyzyjnym niż wymagany:

Cięcie nastawiane w zakresach:

- 0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm

- 5 do 20 µm skok co 1 µm

- 20 do 50 µm skok co 2 µm

- 50 do 100 µm skok co 5 µm

 

OPDPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu o następujących parametrach cięcia:

- 0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm

- 5 do 20 µm skok co 1 µm

- 20 do 50 µm skok co 2 µm

- 50 do 100 µm skok co 5 µm

 

Pytanie 2 – część 1 – „Zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LED lub LCD”

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia go po dowolnej stronie mikrotomu bez wyświetlacza LCD/LED z możliwością programowania wszystkich funkcji oraz parametrów pracy przy użyciu odpornych na zabrudzenia parafinowe przycisków membranowych. Panel LCD wyświetlający bieżące parametry pracy w proponowanym urządzeniu umiejscowiony jest w górnej dobrze widocznej dla operatora obudowie mikrotomu. W związku z dużym prawdopodobieństwem zabrudzenia parafiną zewnętrznego panelu sterowania podczas pracy, proponowane rozwiązanie jest dużo korzystniejsze dla Użytkownika pod kątem utrzymania urządzenia w czystości. Umiejscowienie ekranu LCD/LED w górnej części mikrotomu praktycznie eliminuje możliwość jego zabrudzenia parafiną oraz uszkodzenia.

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu o następujących parametrach położenia wyświetlacza: „zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia go po dowolnej stronie mikrotomu bez wyświetlacza LCD/LED z możliwością programowania wszystkich funkcji oraz parametrów pracy przy użyciu odpornych na zabrudzenia parafinowe przycisków membranowych. Panel LCD wyświetlający bieżące parametry pracy BĘDZIE umiejscowiony jest w górnej dobrze widocznej dla operatora obudowie mikrotomu”

 

Pytanie 3 – część 1 – „Panel sterowania z wyświetlaczem o przekątnej min. 6 cm”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w wewnętrzny panel sterowania bez zintegrowanego wyświetlacza. W zaproponowanym urządzeniu panel LCD wyświetlający bieżące parametry pracy w proponowanym urządzeniu umiejscowiony jest w górnej dobrze widocznej dla operatora obudowie mikrotomu. W związku z dużym prawdopodobieństwem zabrudzenia parafiną wewnętrznego panelu sterowania podczas pracy, proponowane rozwiązanie jest dużo korzystniejsze dla Użytkownika pod kątem utrzymania urządzenia w czystości. Umiejscowienie ekranu LCD/LED w górnej części mikrotomu praktycznie eliminuje możliwość jego zabrudzenia parafiną oraz uszkodzenia.

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu o następujących parametrach położenia wyświetlacza.

 

Pytanie 4 – część 1 – „Maksymalne wymiary urządzenia: (+/-10%) Szerokość: 490 mm, Głębokość: 630 mm; Wysokość: 310 mm;”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu o wymiarach: 520 x 600 x 325 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu o następujących wymiarach urządzenia – mieszczą się w tolerancji podanej przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 5 – część 1 – „płyta grzewcza prostokątna (1 szt. do każdego z mikrotomów), minimalne wymiary płyty 15 cm x 30 cm, minimalny zakres regulacji temperatury 20-75°C.”

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie płyty grzewczej o konstrukcji schodkowej zapewniającej łatwość układania i zdejmowania szkiełek z zakresem regulacji od temperatury otoczenia do 80 °C oraz pojemności do 30 szkiełek mikroskopowych. Wymiary całkowite: 350 x 370 x 230 (szerokość x głębokość x wysokość).

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu o następujących parametrach płyty grzewczej – płyta grzewcza o konstrukcji schodkowej zapewniającej łatwość układania i zdejmowania szkiełek z zakresem regulacji od temperatury otoczenia do 80 °C oraz pojemności do 30 szkiełek mikroskopowych. Wymiary całkowite: 350 x 370 x 230 (szerokość x głębokość x wysokość).

 

Pytanie nr 6 – część 1 – „płyta grzewcza prostokątna (1 szt. do każdego z mikrotomów), minimalne wymiary płyty 15 cm x 30 cm, minimalny zakres regulacji temperatury 20-75°C.”

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie płyty grzewczej z regulacją temperatury 40-80°C? Zaproponowany zakres jest w zupełności wystarczający dla właściwej pracy przy stanowisku mikrotomowym. W rutynowych praktykach histopatologicznych nie stosuje się niższych temperatur niż 40°C dla płyt grzewczych także zakres regulacji poniżej tej temperatury jest w praktyce nie użyteczny.

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu o następujących parametrach płyty grzewczej – płyta grzewcza z regulacją temperatury 40-80°C

 

Pytanie nr 7 – część 1 – „łaźnia wodna (1 szt. do każdego z mikrotomów) przykrywką i regulacją temperatury w zakresie min 20-75°C.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie łaźni wodnej z regulacją temperatury 30-55°C? Zaproponowany zakres jest w zupełności wystarczający dla właściwej pracy przy stanowisku mikrotomowym. W rutynowych praktykach histopatologicznych nie stosuje się temperatur poza zaproponowanym zakresem. Zaproponowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające do właściwej i komfortowej pracy podczas przygotowania preparatów mikroskopowych na stanowisku mikrotomowym.

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu o następujących parametrach łaźni wodnej – łaźnia wodna z regulacją temperatury 30-55°C.

 Kielce, dnia 01.08.2022 r.

 

                W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na:  Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń medycznych  dla Collegium Medicum  UJK w Kielcach. ADP.2302.25.2022

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

2. Zamawiający   dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertą częściową będzie  oferta złożona na jedną, dwie  lub kilka części zapytania ofertowego.

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

5. Dostawa przedmiotu zamówienia  na adres: Collegium Medicum UJK ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 349 72 77,

Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php

 

I.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest

W części 1 zakup mikrotomu półautomatycznego

W części 2 zakup głowicy liniowej do urządzenia echopac

W części 3 zakup aparatu USG

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.

2.Wszystkie urządzenia wraz z oprogramowaniem, akcesoria czy podzespoły muszą być ze sobą kompatybilne, konfiguracja urządzeń musi zapewniać bezawaryjną pracę 

3. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz wszelkie, niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie. Musi  być wyposażony  we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego.

4. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcji obsługi może być zapisana na DVD/ CD lub innym nośniku).

6. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu,  wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia zamawiającego, podłączenie, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie dostarczonego sprzętu, oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania

7 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na warunkach określonych we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do  projektu umowy.

8.  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia  w części 1 i 3 oraz 12 w części nr 2

9. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej rękojmi .

Zapisy kart gwarancyjnych mniej korzystne niż zawarte w załączonym wzorze nie będą respektowane przez zamawiającego.

 

 

Uwaga

Jeżeli zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy urządzenia/sprzętu, to dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem  zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się urządzenie/sprzęt wskazany przez zamawiającego. W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny nie jest gorszy od sprzętu wskazanego przez zamawiającego. Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia  spowoduje odrzucenie oferty.

 

II.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

 

III.   WYKAZ DOKUMENTÓW:

a)      kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie.

b)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy

c)        Szczegółowy opis zaproponowanego sprzętu

 

 

IV.   KRYTERIA OCENY OFERT:

Podstawą wyboru oferty jest najniższa cena  - 100%:

1.        Maksymalną ilość punktów  (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto za całość zamówienia, wg wzoru:  Cena brutto najniższa : Cena brutto badana X 100 pkt= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena.

2.       Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia oraz ewentualny podatek VAT.

3.       Zmawiający odrzuci ofertę, jeśli jest niekompletna, nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym lub wzorze umowy.

4.       Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium  przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

V.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie: maksymalnie 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.           Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub  utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku  epidemii itp. w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

 

 

 

 

 

 

2.       Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VI.   TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać do dnia 10. 08.2022., do godziny 13:00.  

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, papierowej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04  lub elektronicznie na adres e:mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  w takim przypadku ofertę należy podpisać podpisem elektronicznym (kwalifikowany, zaufany lub osobistym) Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy/formularz spełnienia wymagań, sporządzony wg załącznika  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i informacji lub adres bezpłatnej bazy danych z której Zamawiający pobierze samodzielnie dokument rejestrowy, o którym mowa powyżej. 

Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii.

 Ofertę w formie pisemnej  wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę Instrumentów muzycznych ”, numer sprawy ADP.2302.24.2022. Nie otwierać przed 10.08.2022r., godzina 13:10.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu (czytelny podpis lub imienna pieczątka z parafą – w wersji papierowej lub podpis elektroniczny w przypadku składania oferty elektronicznie). Sposób reprezentacji Wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

 

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania.

1.                        Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest  tel. 41 349 73 65, e-mail: Marcin Kmieciak marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.,

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel.: 41/3497200;

2)    administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)    posiada Pani/Pan:

a)          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9)    nie przysługuje Pani/Panu:

a)        w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

 

c)        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

10)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną

 

                                                              

                                                                                                              

 

                                                                                                                                 ZATWIERDZIŁ  KANCLERZ   UJK

                                                                                                                     dr Aleksandra Pisarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

Mikrotom półautomatyczny – 1 szt.

Mikrotom rotacyjny półautomatyczny 1 szt.

Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do noża

Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo-liniowych)

Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki oraz uchwyt na kasetki z preparatem

Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°.

Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania.

Minimalny zakres grubości cięcia: od 0,5 um do 100 um. Regulacja w krokach:

od 0,5-5,0u.m w krokach co max. 0,5 um;

od 5,0-20,0 um w krokach co max. 1,0 um;

od 20,0-60,0 um w krokach co max. 5,0 um;

od 60,0 -100,0 um w krokach co max. 10 um

Minimalny zakres funkcji trymowania od 5,0 um do min. 500,0 um. Regulacja w krokach:

od 5 do 30 um skok co max. 5 um,

od 30 do 100 um skok co max. 10 um,

od 100 do 200 um skok co max. 20 um,

od 200 do 500 um skok co max. 50 um;

Funkcja retrakcji z możliwością wyłączenia

Poziomy zakres ruchu głowicy min. 24 mm.

Zakres pionowego przesuwu głowicy: min. 70 mm

Zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LED lub LCD

Panel sterowania z wyświetlaczem o przekątnej min. 6 cm

Funkcja pamięci umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy w stosunku do noża

Regulacja kąta nachylenia noża

Maksymalne wymiary urządzenia: (+/-10%) Szerokość: 490 mm, Głębokość: 630 mm; Wysokość: 310 mm;

W zestawie wymagane: łaźnia wodna (1 szt. do każdego z mikrotomów) przykrywką i regulacją temperatury w zakresie min 20-75°C. Minimalne wymiary wanienki: 18 cm x 15 cm, głębokość 5 cm płyta grzewcza prostokątna (1 szt. do każdego z mikrotomów), minimalne wymiary płyty 15 cm x 30 cm, minimalny zakres regulacji temperatury 20-75°C.

Wymagany certyfikat IVD

Zasilanie sieciowe 230 V/ 50Hz

 

CZĘŚĆ 2

Głowica liniowa do urządzenia echopac – 1 szt.

Wymagana Głowica liniowa typu 9L, lub równoważna spełniająca
poniższe parametry
Sonda liniowa szerokopasmowa
Pasmo zakresu pracy min: 2.4 - 10.0 MHz
Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 szt.
Pole widzenia 45mm (+/-2%)
Możliwość stosowania do badań: naczyniowych,
mięśniowo-szkieletowych, ortopedycznych, badań piersi, tarczycy
Głowica musi być kompatybilna z aparatami serii Vivid będącymi w
posiadaniu Zamawiającego
Gwarancja min 12 miesięcy.

 

CZĘŚĆ 3

  1. Przenośny aparat USG z głowicą convex i liniową - 1 szt.

 

Parametr wymagany

 

Aparat przenośny z torbą/ walizką do transportu z wózkiem do transportu na czterech kołach z możliwością zablokowania min. 2 z nich

 

Maksymalna waga aparatu (bez głowic) max. 8kg

 

Dynamika systemu min. 160dB

 

Monitor LCD, przekątna ekranu min. 15 cali, rozdzielczość min. 1024x768

 

Regulacja pochylenia ekranu

 

Uchwyt do zamocowania min. 2 głowic jednocześnie

 

Częstotliwość pracy minimalny zakres: od 2MHz do 18MHz

 

Regulacja głębokości pola obrazowania min. 26 cm

 

Regulacja wzmocnienia „Gain”

 

Min. 2 aktywne gniazda głowic

 

Obrazowanie w kombinacjach minimum: B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/M, B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PW

 

Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1800 obrazów/s

 

Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B+CD min. 170 obrazów/s

 

Obrazowanie harmoniczne

 

Obrazowanie w trybie Color Doppler, Power Doppler i Power Doppler Kierunkowy

 

Minimalny zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego: 150 Hz do 19 kHz

 

Minimalny zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego: 150 Hz do 19 kHz

 

Regulacja bramki dopplerowskiej w minimalnym zakresie 1 mm do 8mm

 

Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni

 

Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 70 stopni

 

Obrazowanie trapezowe

 

Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej

 

Obrazowanie B i B+CD w czasie rzeczywistym

 

Zasięgowa regulacja wzmocnienia w min. 8 strefach

 

Archiwizacja danych na dysku twardym o pojemności min. 500GB

 

Minimum 2 wyjścia UB 2.0

 

Wymagana możliwość tworzenia raportów z badań

 

Oprogramowanie do badań min:

-         Pediatrycznych

-         Małych narządów

-         Naczyniowych

-         Brzusznych

-         Mięśniowo-szkieletowych

-         Położniczych

-         ginekologicznych

 

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe

 

Elastografia typu strain na głowicy liniowej

 

Oprogramowanie aparatu w języku min. polskim i angielskim

 

W zestawie głowica liniowa o częstotliwości pracy w zakresie minimalnym 7-18 MHz, szerokość pola skanowania 40mm +/- 2mm

 

W zestawie głowica convex  o częstotliwości pracy w zakresie minimalnym 2-5MHz, kąt skanowania min. 60 stopni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................

 /pieczęć Wykonawcy/

(WZÓR)

FORMULARZ  OFERTOWY/FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Oferent:

1. Pełna nazwa Wykonawcy:

………………............................................................................................................................

2. Dokładny adres Wykonawcy: …..…………………………………………………………......................................................

3. NIP, REGON……………………………………………………………………………………………

4. Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………

5. Adres e – mail: …………………………………………………………………………………………………

                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2022r. nr ADP.2302.25.2022 dotyczące zamówienia publicznego  pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń medycznych  dla Collegium Medicum  UJK w Kielcach. ADP.2302.25.2022,  niniejszym składamy ofertę następującej treści:

 

CZĘŚĆ 1

Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym w łącznej kwocie brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT.

Parametr wymagany        

Parametr oferowany

Mikrotom rotacyjny półautomatyczny 1 szt.

 

Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do noża

 

Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo-liniowych)

 

Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki oraz uchwyt na kasetki z preparatem

 

Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°.

 

Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania.

 

Minimalny zakres grubości cięcia: od 0,5 um do 100 um. Regulacja w krokach:

od 0,5-5,0u.m w krokach co max. 0,5 um;

od 5,0-20,0 um w krokach co max. 1,0 um;

od 20,0-60,0 um w krokach co max. 5,0 um;

od 60,0 -100,0 um w krokach co max. 10 um

 

Minimalny zakres funkcji trymowania od 5,0 um do min. 500,0 um. Regulacja w krokach:

od 5 do 30 um skok co max. 5 um,

od 30 do 100 um skok co max. 10 um,

od 100 do 200 um skok co max. 20 um,

od 200 do 500 um skok co max. 50 um;

 

Funkcja retrakcji z możliwością wyłączenia

 

Poziomy zakres ruchu głowicy min. 24 mm.

 

Zakres pionowego przesuwu głowicy: min. 70 mm

 

Zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LED lub LCD

 

Panel sterowania z wyświetlaczem o przekątnej min. 6 cm

 

Funkcja pamięci umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy w stosunku do noża

 

Regulacja kąta nachylenia noża

 

Maksymalne wymiary urządzenia: (+/-10%) Szerokość: 490 mm, Głębokość: 630 mm; Wysokość: 310 mm;

 

W zestawie wymagane: łaźnia wodna (1 szt. do każdego z mikrotomów) przykrywką i regulacją temperatury w zakresie min 20-75°C. Minimalne wymiary wanienki: 18 cm x 15 cm, głębokość 5 cm płyta grzewcza prostokątna (1 szt. do każdego z mikrotomów), minimalne wymiary płyty 15 cm x 30 cm, minimalny zakres regulacji temperatury 20-75°C.

 

Wymagany certyfikat IVD

 

Zasilanie sieciowe 230 V/ 50Hz

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym w łącznej kwocie brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT.

 

Parametr wymagany

Parametr oferowany

Głowica liniowa do urządzenia echopac – 1 szt.

Wymagana Głowica liniowa typu 9L, lub równoważna spełniająca
poniższe parametry
Sonda liniowa szerokopasmowa
Pasmo zakresu pracy min: 2.4 - 10.0 MHz
Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 szt.
Pole widzenia 45mm (+/-2%)
Możliwość stosowania do badań: naczyniowych,
mięśniowo-szkieletowych, ortopedycznych, badań piersi, tarczycy
Głowica musi być kompatybilna z aparatami serii Vivid będącymi w
posiadaniu Zamawiającego
Gwarancja min 12 miesięcy.

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3

Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym w łącznej kwocie brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT.

Przenośny aparat USG z głowicą convex i liniową - 1 szt.

 

Parametr wymagany

Parametr oferowany

 

Aparat przenośny z torbą/ walizką do transportu z wózkiem do transportu na czterech kołach z możliwością zablokowania min. 2 z nich

 

 

Maksymalna waga aparatu (bez głowic) max. 8kg

 

 

Dynamika systemu min. 160dB

 

 

Monitor LCD, przekątna ekranu min. 15 cali, rozdzielczość min. 1024x768

 

 

Regulacja pochylenia ekranu

 

 

Uchwyt do zamocowania min. 2 głowic jednocześnie

 

 

Częstotliwość pracy minimalny zakres: od 2MHz do 18MHz

 

 

Regulacja głębokości pola obrazowania min. 26 cm

 

 

Regulacja wzmocnienia „Gain”

 

 

Min. 2 aktywne gniazda głowic

 

 

Obrazowanie w kombinacjach minimum: B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/M, B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PW

 

 

Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1800 obrazów/s

 

 

Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B+CD min. 170 obrazów/s

 

 

Obrazowanie harmoniczne

 

 

Obrazowanie w trybie Color Doppler, Power Doppler i Power Doppler Kierunkowy

 

 

Minimalny zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego: 150 Hz do 19 kHz

 

 

Minimalny zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego: 150 Hz do 19 kHz

 

 

Regulacja bramki dopplerowskiej w minimalnym zakresie 1 mm do 8mm

 

 

Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni

 

 

Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 70 stopni

 

 

Obrazowanie trapezowe

 

 

Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej

 

 

Obrazowanie B i B+CD w czasie rzeczywistym

 

 

Zasięgowa regulacja wzmocnienia w min. 8 strefach

 

 

Archiwizacja danych na dysku twardym o pojemności min. 500GB

 

 

Minimum 2 wyjścia UB 2.0

 

 

Wymagana możliwość tworzenia raportów z badań

 

 

Oprogramowanie do badań min:

-        Pediatrycznych

-        Małych narządów

-        Naczyniowych

-        Brzusznych

-        Mięśniowo-szkieletowych

-        Położniczych

-        ginekologicznych

 

 

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe

 

 

Elastografia typu strain na głowicy liniowej

 

 

Oprogramowanie aparatu w języku min. polskim i angielskim

 

 

W zestawie głowica liniowa o częstotliwości pracy w zakresie minimalnym 7-18 MHz, szerokość pola skanowania 40mm +/- 2mm

 

 

W zestawie głowica convex  o częstotliwości pracy w zakresie minimalnym 2-5MHz, kąt skanowania min. 60 stopni

 

 

 

 

Do oferty dołączamy Szczegółowy opis zaproponowanego sprzętu

 

1.   Zamówienie wykonamy w terminie do 40 dni kalendarzowych  od daty podpisania umowy.

2.   Na oferowane  urządzenie udzielamy  w części ………..       …………..miesięcznej gwarancji

3.   Na oferowane urządzenie udzielamy 24 miesięcznej rękojmi

4.   Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.

5.       Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

6.       Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za dostarczany przedmiot zamówienia w terminie 30 dni, od momentu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.       Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.       Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

       ............................................................... tel. .................................... e-mail. .....................

7. Informujemy, że dokumenty rejestrowe znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

ž      https://prod.ceidg.gov.pl

ž      https://ems.ms.gov.pl

 

 

 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. [2]

9.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp  oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[3] (Dz. U.  poz. 835)

10. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..................................................................  

2. ...........................................................................

 

 

…………………………………………..                                                                     ……………………………………….

     /miejscowość, data/                                                                                              /podpis Wykonawcy/                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

[3] Zgodnie z treścią  art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.
PROJEKT – umowa będzie zawarta na każdą część odrębnie

                                             UMOWA NR ADP.2302. ….. 2022

zawarta w dniu ……………….. 2022 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach;  25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5,

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………. – …………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………….., z siedzibą w …………..……. przy ulicy ……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k.s.h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k.s.h.), zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………….…….. – ………………….

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego w oparciu o art.11 ust.5, pkt 1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz § 11 ust 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadzonego zarządzeniem Rektora Ujk nr 19/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku,  o następującej treści:

 

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż, dostarczenie i instalacja kompletnego, fabrycznie nowego  i gotowego do eksploatacji sprzętu specjalistycznego do Collegium Medicum UJK w Kielcach
w zakresie części……………………, zwanego dalej „sprzętem”, wraz z osprzętem zgodnym z technicznymi warunkami, określonymi w  specyfikacji Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia specjalistycznego sprzętu w cenach zgodnych
z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie, instalacja, konfiguracja, uruchomienie sprzętu, przeszkolenie z zakresu obsługi, Wykonawca zrealizuje w terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

4. Wykonawca, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu,
o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail………………………………………….

5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 1.

6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 3 ust. 4 oraz ust.5 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust.1.

7. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej.

8. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

9. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

 

§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego, instalacją, testami weryfikującymi poprawność działania, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi.

2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania (stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy) łącznie wyniesie brutto ………………..zł (słownie złotych: ……………………………………),
w tym podatek Vat……%.

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego: .............................................. tel. ......................... mail …………………………………..

2. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: .............................................. tel. ......................... mail …………………………………..

3. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za kontakt, Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywa­nia umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony specjalistyczny sprzęt winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim w formie pisemnej/ drukowanej lub elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.

 

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres:  ………. miesięcy; Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Zawierając niniejszą umowę Wykonawca akceptuje warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej.

2. Wykonawca udziela także  24 miesięcznej rękojmi liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru sprzętu

3. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona                                                                            w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

4. Zamawiający może wedle własnego uznania dochodzić praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego specjalistycznego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy, przy czym Wykonawca nie może odmówić takiej zgody bez uzasadnionych powodów. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z pismem w przedmiocie wyrażenia ww. zgody. W przypadku braku odpowiedzi przez Wykonawcę na pismo Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, uważa się, że Wykonawca wyraził ww. zgodę na rozbudowę zakupionego sprzętu.

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego w zakresie różnorodnych usterek, które uniemożliwiają poprawną instalację, uruchomienie i użytkowanie oprogramowania.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne oprogramowania, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku
z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamawiający otrzymuje niewyłączne prawo stosowania dostarczonego oprogramowania wraz
z jego dokumentacją. Zostaje ono przekazane do użytkowania z określonym przedmiotem dostawy. Zamawiający może oprogramowanie powielać, opracowywać, tłumaczyć lub przemieniać kod obiektu w kod źródłowy tylko w zakresie dopuszczalnym przez ustawę. Zamawiający zobowiązuje się do nieusuwania danych producenta – w szczególności uwag Copyright – bez wcześniejszego, wyraźnego potwierdzenia Wykonawcy.

§ 7

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony specjalistyczny sprzęt jest wolny od wad uniemożliwiających zainstalowanie i uruchomienie go.

§ 8.

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, w tym uruchomienie sprzętu i przeszkolenie w zakresie jego obsługi, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez komisję składającą się z:

- imiennie upoważnionych przez Zamawiającego osób, tj.: z użytkownika sprzętu: ……………………… oraz ……………………….,

- upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.

2. Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce,
ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat wraz z protokołem odbioru - przelewem na nr konta bankowego ………………………………

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP...............................

6. Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:

1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021r.poz.1800 z późn.zm.), lub

2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

 

7. W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust.1, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

 

§ 9.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

a) 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie przypadki

b) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie przypadki,

c) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki
w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji lub rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie przypadki,

d) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

e) 250 zł z tytułu każdorazowego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w pkt 9,11, 13, 14  karty gwarancyjnej.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wy­sokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

a) przy zwłoce w odbiorze przedmiotu dostawy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż
10 % wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie przypadki,

b) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100 % wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust 2 umowy.

6. Ciężar wykazania zwłoki spoczywa na stronie, która pozostaje w opóźnieniu.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wyko­nanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych zdarzeniach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realiza­cji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z wnioskami, opiniami, umowami i raportami dotyczącymi zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b oraz pkt 5, 7, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), oraz dotyczące Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej o jakiej mowa w art. 373 ust 4 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, a także związane z ochroną osób i mienia, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1233 z późn. zm.).

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 12.

1.       Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

3.       Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095).

4.       Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.       Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani dokonać przelewu wierzytelności z niej wynikających.

6.       Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

7.       Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 13.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 14.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wyko­nawca jest zobowią­zany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zama­wiającemu, uważana jest za skutecznie dorę­czoną.

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

 

                                                                                                          

 ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                  WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy

 

Kielce, dnia ………………………                                                                      

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

                  ……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                 ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: ………………………………

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

Nazwa

Producent

Nr wersji

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony oświadczają, że dostarczony sprzęt jest zgodny/nie zgodny* z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym nr ADP.2302.14.2020 ,  a dostawa została zrealizowana zgodnie/nie zgodnie* z zapisami umowy nr ADP.2302. …/2022, z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymieniony sprzęt został odebrany bez zastrzeżeń jako w pełni sprawny przez uprawnionych pracowników.*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Strona przekazująca:                                                                                        Strona odbierająca:

……………………………                                                                                             …………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć)                                                                                                                          (Czytelny podpis i pieczęć)

                                                                                                                                                                  Osoba materialnie odpowiedzialna)                                                                                                            

 

    

  UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Strona przekazująca:                                                                                 Strona odbierająca:

 

……………………………                                                                                                                                   …………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć)                                                                                                                 (Czytelny podpis i pieczęć)

                                                                                                                                                           Osoba materialnie odpowiedzialna)

                

 

*  niepotrzebne skreślić

 

 

                              

 

 

 

 ZAŁACZNIK NR 2 do umowy ADP. 2302. ……..2022

KARTA GWARANCYJNA

Data wydania: ………………………………….

Dostawca: …………………………….……….

Odbiorca: ……………………….……………..

Nazwa sprzętu  ……………………………….

Numer seryjny: ………………………………..

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych. Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

e) normalnego zużycia rzeczy.

2. Wykonawca udziela gwarancji z na okres …….. miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

3. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.

4. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady  wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, nie krótszy niż 5 dni roboczych, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu podmiot posiadający bieżącą autoryzację producenta sprzętu.  Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone  o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.  Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami  i częściami zamiennymi.

6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nowa, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

7. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu/części, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu/części na nowy, wolny od wad, w pełni sprawny.

8. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.

9. Na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji, Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego dostarczonego sprzętu w następującym zakresie:

W przypadku aparatu USG
Wymagany przegląd serwisowy polegający na sprawdzeniu kalibracji aparatu i głowic, sprawdzeniu drożności przewodów głowic i jakości przekazywanego obrazu.


W przypadku mikrotomu
Wymagany przegląd serwisowy polegający na sprawdzeniu kalibracji aparatu, sprawdzenie jakości cięcia i skoków noża, sprawdzenie układu napędowego mikrotomu, oraz poprawności cięcia.

10. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji, o której mowa w ust. 2 ulega wydłużeniu o czas pozostawania sprzętu w naprawie.  W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 2  i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

11.  Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu/systemu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu -  max w ciągu 72 godzin (pełne godziny)  od momentu zgłoszenia awarii (usterki) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki)

12.W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia   Wykonawca.

13. Czas naprawy niewymagającej sprowadzenia części zamiennych- max. 7 dni roboczych.

14. Czas naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych – max. 14 dni roboczych.

15. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/mailem na numer telefonu/adres mailowy  ……….………………………………

16. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu/systemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 349 72 77,
Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę można złożyć w formie pisemnej, papierowej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04 lub elektronicznie na adres e:mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl