Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert : DP.2302.84.2019 pn. Przeprowadzenie szkolenia E-learning" dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacja z otwarcia ofert : DP.2302.84.2019 pn. Przeprowadzenie szkolenia E-learning" dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Opublikowano: 2019-06-25 16:18:32
  • Ważne do:

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy DP.2302.84.2019

1.Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

2.Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 6700,00 zł brutto.

3.Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 25.06.2019 r. do godziny 13:00 wpłynęła 1 oferta:

COLLEGIUM WRATISLAVIENSE Sp. z o.o.; 53-332- Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 123/8,

z ceną ofertową brutto 4900,00 zł; termin wykonania zamówienia: 3.07.2019r.; doświadczenie trenera w przeprowadzeniu szkoleń w zakresie e-learningu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (wyrażone w godzinach dydaktycznych) - 96 godzin.