Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa narzędzi do modelarni Wydziału Sztuki UJK w Kielcach/Unieważnienie wyboru oferty/Unieważnienie postępowania

Dostawa narzędzi do modelarni Wydziału Sztuki UJK w Kielcach/Unieważnienie wyboru oferty/Unieważnienie postępowania

  • Znak sprawy: ADP.2302.15.2023
  • Termin składania ofert: 2023-04-07 11:00
  • Opublikowano: 2023-03-30 10:17:29 przez Wioletta Baran

     W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę  narzędzi do modelarni Wydziału Sztuki UJK w Kielcach”.


Szczegółową treść ogłoszenia zawierają załączniki.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Pani Wioletta Baran, tel. 41 349 7332; email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Sowiński, tel. 602 388 194, email: Grzegorz.sowinski@ujk.edu.pl