Drukuj

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe ADP.2302.166.2019 Transport uczestników obozu zimowego -Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe ADP.2302.166.2019 Transport uczestników obozu zimowego -Informacja o wyniku postępowania

  • Opublikowano: 2019-12-19 14:48:09
  • Ważne do:

ADP.2302.166.2019                                                                                                   Kielce, 19.12.2019r

 

 

                       INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

       dot.: Zapytania ofertowego ADP.2302.166.2019 Transport uczestników obozu zimowego

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w/w postępowaniu  do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert, tj. do dnia 18.12.2019r. do godziny 11:00 wpłynęły oferty:

Lp.

 

Nazwa wykonawcy i adres

Cena brutto

Ocena oferty

1.

Usługi Handel Transport

Anna Chmiel

26-060 Chęciny,

 Charężów 6

Kwota brutto za 1 km za autokar – 9,47 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 8,47 zł

Za kryterium „cena brutto za 1km przejazdu autokarem oferta otrzymała 37,17pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała 9,45 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 46,62 pkt.

2.

ALFA BUS Sp. z o.o.

25-516 Kielce,

ul. Kolberga 9

Kwota brutto za 1 km za autokar – 8,47 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 7,47 zł

 Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem oferta otrzymała 41,56 pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała 10,71 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 52,27 pkt.

3.

P.U.H. Jacek Jopek

28-300 Jędrzejów,

ul. Słodowa 8

Kwota brutto za 1 km za autokar – 6,20 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 5,90 zł

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem oferta otrzymała 56,78 pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała  13,56 pkt.

Łącznie oferta otrzymała  70,34 pkt.

4.

Stanisław Misztal

Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe „MISZTOUR”

Rykoszyn,

ul. Świętokrzyska 100,

 26-065 Piekoszów

Kwota brutto za 1 km za autokar – 7,47 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 7,47 zł

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem oferta otrzymała 47,13 pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała  10,71 pkt.

Łącznie oferta otrzymała  57,84 pkt.

5.

„RAFKRUSZ”

 Rafał Tworek

26-026 Morawica, Brzeziny,

ul. Chęcińska 41

Kwota brutto za 1 km za autokar – 4,40 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 4,00 zł

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem oferta otrzymała 80 pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała  20 pkt.

Łącznie oferta otrzymała  100 pkt.

6.

Staniszewscy Usługi Transportowe Mariusz Staniszewski

Ul. Rynek 55,

26-110 Skarżysko -Kamienna

Kwota brutto za 1 km za autokar – 8,72 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 6,90 zł

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem oferta otrzymała 40,37 pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała  11,60 pkt.

Łącznie oferta otrzymała  51,97 pkt.

7.

„Jotka”- Kępczyński Jarosław

26-604 Radom,

ul. Równoległa 8

26-604 Radom

Kwota brutto za 1 km za autokar – 8,92 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 6,90 zł

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem oferta otrzymała 39,47pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała 11,60 pkt.

Łącznie oferta otrzymała  51,07 pkt.

 

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta  firmy: „RAFKRUSZ” Rafał Tworek,

26-026 Morawica, Brzeziny, ul. Chęcińska 4, z ceną brutto za 1 km za autokar – 4,40 zł oraz cena  brutto za 1km za busa – 4,00 zł.

Uzasadnienie wyboru : Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100) za kryteria wyboru ofert określone w zapytaniu ofertowym ADP.2302.166.2019 na  transport uczestników obozu zimowego.

                                                                                                                                                              Kanclerz 

                                                                                                                                                       dr Aleksandra Pisarska