Drukuj

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.53.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 20.05.2017r. - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.53.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 20.05.2017r. - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  • Opublikowano: 2017-05-16 14:13:08
  • Ważne do:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie w dniu 20.05.2017r. usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dowiezieniu i podaniu poczęstunku dla 20 osób.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu : 15.03.2017r. na kwotę netto 813,00  zł

(brutto 1000,00 zł).

3. W dniu  5.05.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl , informację       o

zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

4. W dniu .................... 20.................... r. zaproszono niżej wymienionych wykonawców do

złożenia oferty:

Zapytanie to skierowano faksem/mailem/telefonicznie/drogą pocztową/właściwe podkreślić/

5. W terminie do dnia 12.05.2017r. do godz. 09:00  wpłynęła 1  oferta :

Lp.

 Nazwa i adres wykonawcy

 Cena netto zł

 

 Cena brutto zł

 

Uwagi

1

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

-----------------------

1120,00 zł

---------------

Ww. postepowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.