Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.134.2017 Dostawa części do dichroizmu kołowego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.134.2017 Dostawa części do dichroizmu kołowego

  • Opublikowano: 2017-11-06 14:01:50
  • Ważne do:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa części do dichroizmu kołowego

 

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.07.2017r. na kwotę 8 288,97 zł brutto.
  2. W dniu 26.10.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl, informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 06.11.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:

Część I

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

Ocena (punkty)

1.

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków

1 783,50 PLN

100,00

Proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą nr 1. Wykonawca spełnia warunki stawiane Wykonawcom. Do oferty dołączono wszystkie dokumenty.

Część II

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

Ocena (punkty)

1.

ABL&E-JASCO POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków

6 188,13 PLN

100,00

Proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą nr 1. Wykonawca spełnia warunki stawiane Wykonawcom. Do oferty dołączono wszystkie dokumenty.