Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o zakończeniu procedury Dialog Techniczny, znak sprawy: ADP.2301.22.2020

Informacja o zakończeniu procedury Dialog Techniczny, znak sprawy: ADP.2301.22.2020

  • Opublikowano: 2020-10-02 14:22:22
  • Ważne do:

ADP.2301.22.2020                                                                                                    Kielce, 02.10.2020r 

 

Dot: ADP.2301.22.2020 Dialog techniczny stanowiący element przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta, aktualizacja wybranych systemów infrastruktury teleinformatycznej oraz wsparcie techniczne ze strony wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

 

            Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  informuje, że  w dniu  30.09.2020r  zakończona  została procedura DIALOG TECHNICZNY prowadzony na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz.1843 ze zm.).

 

                                                                                                                                                                                                  REKTOR

                                                                                                                                                                               prof. dr hab. Stanisław Głuszek