Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, nr sprawy: DP.2302.70.2017

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, nr sprawy: DP.2302.70.2017

  • Opublikowano: 2017-06-08 15:35:47
  • Ważne do:

W celu udzielenia zamówienia na podstawie art.4 pkt.8 ustawy prawo zamówień publicznych („Pzp”) na badanie sprzętu dielektrycznego przeprowadzono rozeznanie rynku, ponieważ Pzp nie stosuje się.

W dniu 30.05.2017 r. zamieszczono zaproszenie do złożenia ofert na stronie internetowe Uczelni. W odpowiedzi na nasze zapytanie ofertę złożyła firma:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ocena oferty

Uwagi

1.

Firma „ELEKTROPOMIAR” Magdalena Gierczak

Szczytniańska 3

37-500 Jarosław

   2564,55zł

 

 

 

 

Cena oferty przekracza kwotę (2000 zł) przeznaczoną na realizację zamówienia.

Postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie unieważnienia: Cena złożonej oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiajacego na realizację zamówienia.