Drukuj

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie postępowania na dostawę środków czystości DP.2302.116.2017

Unieważnienie postępowania na dostawę środków czystości DP.2302.116.2017

  • Opublikowano: 2017-11-02 12:07:29
  • Ważne do:

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

DP.2302.116.2017

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa środków czystości

2. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę netto 89 430,89 zł.

3. W dniu  19.09.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl , informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

 

  1. W terminie do dnia 25.09.2017r. godz.  09:00 wpłynęły w formie pisemnej poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

 

1.

Moryto Jerzy „Admor”

Ul. Wierzbicka 58/1

26-600 Radom

76 648,36 zł

94 135,86 zł

2.

Firma Wielobranżowa

Zbigniew Balcerowski

Ul. Towarowa 22

25- 647 Kielce

82 519,22 zł

101 123,34 zł

3.

„Frega” Frejowski, Garbol Sp. J.

Ul. Bat. Chłopskich 172

25-670 Kielce

81 573,51 zł

100 000,05 zł

 

  1. W wyniku analizy ofert zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

 

  1. Uzasadnienie odrzucenia ofert: :

 

Oferta Nr 1:

Moryto Jerzy „Admor” ul. Wierzbicka 58/1, 26- 600 Radom została odrzucona jako niezgodna z zapisami zapytania ofertowego tzn.:

Poz. 17

Zamawiający podał jako wzorzec odkamieniacz NEW CLEAN, który zawiera w swoim składzie 90-100%  kwasu cytrynowego (sekcja 3 ) natomiast oferowany TYTAN zawiera 60-99 %. Oznacza to, że proponowany produkt jest gorszy od wymaganego.

 

Poz. 31

Zamawiający w zapytaniu ofertowym wymagał płynu do mycia naczyń o pojemności 1000 ml. Wykonawca w swojej ofercie oferuje płyn  o pojemności 100 ml.

Poz. 38

Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki a jedynie sposób użycia.

Poz. 51

Wykonawca naliczył niewłaściwą stawkę podatku VAT.

Poz. 88

Wykonawca nie dołączył karty charakterystyki a jedynie ogólny opis, zastosowanie i  sposób użycia.

Oferta nr 2

 

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, Ul. Towarowa 22, 25- 647 Kielce została odrzucona jako niezgodna z zapisami zapytania ofertowego tzn.:

Poz. 46

Wykonawca zaproponował  płyn wybielający Bielnar, który został wycofany z produkcji. W takim przypadku  Wykonawca powinien zaproponować produkt o parametrach nie gorszych niż  płyn Bielnar. Termin ważności w momencie dostawy powinien wynosić minimum 6 miesięcy.

 

Oferta nr 3

„FREGA” Frejowski, Garbol Sp. J. ul. Batalionów Chłopskich 172,            25-670 Kielce została odrzucona jako niezgodna z zapisami zapytania ofertowego tzn.:

Poz. 17

Zamawiający podał jako wzorzec odkamieniacz NEW CLEAN, który zawiera w swoim składzie 90-100%  kwasu cytrynowego (sekcja 3 ) natomiast oferowany TYTAN zawiera 60-99 %. Oznacza to, że proponowany produkt jest gorszy od wymaganego.

 

Poz. 38

Zamawiający podał jako wzorzec odtłuszczacz MAX, który w swoim składzie posiada m.in. 10% specjalnie dobraną mieszaninę środków powierzchniowo czynnych (pirofosforan czteropotasu). Proponowany ATIX skomponowany jest jedynie na rozpuszczalnikach organicznych i solach bez środków powierzchniowo czynnych.  Ponadto porównanie sekcji 9:  MAX (ph 13, gęstość 1,07) ATIX (ph 11, gęstość 1,02).

 

Poz. 71

Zamawiający podał jako wzorzec proszek do szorowania Barlon, który w swoim składzie zawiera, który odpowiada za wybielanie. Zaproponowany  proszek do czyszczenia MORS w swoim składzie nie posiada tlenu aktywnego.

 

Poz. 88

Zamawiający jako wzorzec podał środek czyszczący MAXPRO STRONG 4. Wykonawca  zaproponował środek FLOORIN R zamiast MAXPRO STRONG 4 SURFACE.  Przy analizie składów chemicznych podstawową różnicą jest to, że FLOORIN R skomponowany jest na solach nieorganicznych bez środków powierzchniowo czynnych. MAXPRO STRONG zawiera w składzie 10% środków powierzchniowo czynnych, ponadto pirofosforan potasu i bisfosfonian, który zabezpiecza powierzchnie przed ponownym osiadaniem brudu.

  1. Postępowanie prowadziła:

 

Alicja Wrzosek

 ..02.11.2017.………………..

(data i podpis)

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

…dr. Aleksandra Pisarska..…

KANCLERZ