Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.21.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.21.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.21.2022 WYNIK
  • Termin składania ofert: 2022-08-31 13:55
  • Opublikowano: 2022-08-02 13:56:37 przez Marcin Kmieciak

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.21.2022

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowań ADP.2302.21.2022

W dniu  30.06.2022 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 08.07.2022 r., do godziny 12:00. wpłynęły  oferty Wykonawców:

 

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00528

 

1)       MM Market Małgorzata Małecka 03-167 Warszawa  z zaoferowana kwotą brutto 13776,00 zł – oferta wybrana jako najkorzystniejsza otrzymała 100 pkt.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 9750 zł Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Forti urządzenie wielofunkcyjne nie spełnia wymogów

3)       Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 9673,95 zł. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Man Complex tablet nie posiada wymaganego modemu 4G/LTE

4)       Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                z zaaferowaną kwotą brutto 10963,76 zł  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Framko2 ( urządzenie wielofunkcyjne laserowe Mono nie spełnia wymagań technicznych postawionych przez Zamawiającego)

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 9267,25 zł netto 11398,71 zł

 

Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Sztuk Wizualnych   ZPPZ/2022/00185

 

 

1)       MM Market Małgorzata Małecka 03-167 Warszawa  z zaoferowana kwotą brutto 6027 zł, oferta otrzymała 34 pkt

2)       Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                      z zaaferowaną kwotą brutto 2051,46 zł  - oferta wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymała 100 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 1382 zł, 1700 zł brutto

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00458

1)       MM Market Małgorzata Małecka 03-167 Warszawa  z zaoferowana kwotą brutto 1968 zł. Zamawiający odrzuca ofertę jako nie spełniająca wymogów postawionych przez Zamawiającego w treści zapytania ( rozdzielczość skanera)

2)       Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                      z zaaferowaną kwotą brutto 5946,80zł  Zamawiający odrzuca ofertę jako nie spełniająca wymogów postawionych przez Zamawiającego w treści zapytania ( rozdzielczość skanera)

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 4878 zł netto,  6000 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 4 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170

           

1)       MM Market Małgorzata Małecka 03-167 Warszawa  z zaoferowana kwotą brutto 1599,00 zł

2)       Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                      z zaaferowaną kwotą brutto 1423,75zł  - oferta wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymuje 100 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 1170 zł netto, 1440 zł brutto

 

 

Zapraszamy Wykonawcę

W części 1  MM Market Małgorzata Małecka 03-167 Warszawa 

W części 2  Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 3  Unieważniona

W części 4  Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 

do podpisania umowy w terminie 01.08.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 7277
strona internetowa: www.ujk.edu.pl

Numer sprawy: ADP.2302.21.2022