Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach UJK

Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach UJK

  • Znak sprawy: ADP.2302.8.2024
  • Termin składania ofert: 2024-04-22 11:00
  • Opublikowano: 2024-04-12 09:08:36 przez Wioletta Baran

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę I montaż klimatyzatorów w obiektach  UJK w Kielcach".


Szczegółową treść zaproszenia zawierają kolejne  załączniki.

                                                                                        Kielce dnia 16.04.2024 r.

W kolejnym załączniku znajdują się pytania i odpowiedzi do niniejszego postępowania.

UWAGAZmianie ulega termin składania i
otwarcia ofert z dnia 19.04.2024 r. na dzień 22.04.2024 r.Godziny składania i otwarcia
ofert nie ulegają zmianie.

W sprawach formalnych: Wioletta Baran, tel. 41 349 73 32, e-mail: wioletta.baran@ujk.edu.pl
W sprawach merytorycznych: Jakub Dobek, tel. 41 349 65 81, e-mail: jakub.dobek@ujk.edu.pl