Drukuj

Zapytanie ofertowe

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu przeprowadzajacego eksperyment medyczny

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu przeprowadzajacego eksperyment medyczny

  • Znak sprawy: ADP.2302.47.2022
  • Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00
  • Opublikowano: 2022-12-05 15:23:57 przez Kowalczyk Anna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do składania ofert w postępowaniu - Zapytanie ofertowe ADP.2302.47.2022, pn. "Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny". Szczegóły zamówienia w załączniku nr 1.

19.12.2022r - W załączniku zamieszcza się informacje o wyniku przedmiotowego postępowania.

10.01.2023r.- Informujemy, że  w dniu 21.12.2022r została zawarta umowa z wykonawcą: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22A,  na świadczenie Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

Anna Kowalczyk, tel. 41 349 73 68 – Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych.