Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK postepowania Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce” nr sprawy ADP.2302.72.2021”

WYNIK postepowania Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce” nr sprawy ADP.2302.72.2021”

  • Znak sprawy: ADP.2302.72.2021 wynik
  • Termin składania ofert: 2021-12-24 12:24
  • Opublikowano: 2021-12-22 12:25:31 przez Marcin Kmieciak

Dotyczy zamówienia publicznego pn.    „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”  nr sprawy ADP.2302.72.2021”

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1) WZOREK-BUS Marian Wzorek 25-801 Kielce ul. Krakowska 291 z zaoferowaną uśrednioną kwotą brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min  57 os) i busem/autobusem ( min.20 osobowy)  – 8,49 zł brutto (słownie brutto: osiem złotych 49/100 zł). w tym:

1) cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min 57 osobowy)  – 8,49 zł brutto

2) cena brutto za 1 km za przejazd 1 busem/autokarem/autobusem ( min 20 osobowy)  – 8,49 zł brutto. W jedynym kryterium najniższa uśredniona cena brutto za 1 kilometr oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.


Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 18000 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapraszamy Wykonawcę WZOREK-BUS Marian Wzorek 25-801 Kielce ul. Krakowska 291 do podpisania umowy w terminie 23.12.2021 r. 

Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce” nr sprawy ADP.2302.72.2021”