Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wynik postepowania na dostawę Instrumentów Muzycznych dla UJK

Wynik postepowania na dostawę Instrumentów Muzycznych dla UJK

  • Znak sprawy: WYNIK ADP.2302.24.2022
  • Termin składania ofert: 2022-08-31 15:18
  • Opublikowano: 2022-08-10 15:19:05 przez Marcin Kmieciak

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 2 ust 1 pkt 1. ustawy                                        z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Instrumentów Muzycznych dla UJK                    w Kielcach  ADP.2302.24.2022”

W dniu  01.08.2022 r.  zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 09.08.2022 r., do godziny 13:00. wpłynęła  oferta Wykonawcy:

 

1)    Centrum Muzyczne VANAX s.j. 25-539 Kielce ul. Dębowa 7/9  z zaoferowana kwotą brutto 4350 zł

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto  4677  zł

 

 

Zapraszamy Wykonawcę : Centrum Muzyczne VANAX s.j. 25-539 Kielce ul. Dębowa 7/9  

którego oferta w jedynym kryterium wyboru ofert (100% cena) zdobyła 100 pkt.,  do podpisania umowy w terminie 12.08.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. 

 

UJK Kielce