Drukuj

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe DP.2302.75.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe DP.2302.75.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Opublikowano: 2017-07-05 15:39:46
  • Ważne do:

DP.2302.75.2017                                                                                       Kielce, 05.07.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU – ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.75.2017

                 Dostawa tekstyliów- kołder, poduszek, koców, kompletów pościeli.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w/w postępowaniu (Zapytanie ofertowe DP.2302.75.2017) wpłynęły oferty :

 

Oferta nr 1 

Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra

Cena brutto oferty: 76 665,90 zł

Termin realizacji zamówienia: 14 dni.

Gwarancja:  12 miesięcy

 

Oferta nr 2

REWA Wiesław Rewers

Ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin

Cena brutto oferty: 77 698,24 zł

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2017r.

Gwarancja:  12 miesięcy

 

Oferta nr 3

Firma Produkcyjno-Usługowa „BARBAT” Grzegorz Stawiarski

Ul. Grunwaldzka 86, 33-300 Nowy Sącz

Cena brutto oferty: 77 430,96 zł

Termin realizacji zamówienia: od 21.08.2017 do 31.08.2017

Gwarancja:  12 miesięcy

 

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BRITANNICA” Marek Fosiewicz

Ul. Malczewskiego 25, 26-600 Radom

Cena brutto oferty: 79 568,70 zł

Termin realizacji zamówienia: od 21.08.2017 do 31.08.2017

Gwarancja:  12 miesięcy

 

Oferta nr 5 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA”

Ul. Hallera 19/44, 26-600 Radom

Cena brutto oferty: 78 578,55 zł

Termin realizacji zamówienia: od 21.08.2017 do 31.08.2017

Gwarancja: 12 miesięcy

 

Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 96.750,00 zł.

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Firma Produkcyjno-Usługowa „BARBAT” Grzegorz Stawiarski

Ul. Grunwaldzka 86, 33-300 Nowy Sącz

Cena brutto oferty: 77 430,96 zł

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza, otrzymała 100 pkt., jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, zaoferowana cena  mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Pozostałe oferty otrzymały:

1)     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA”, Ul. Hallera 19/44, 26-600 Radom

- 98 pkt;

2)     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BRITANNICA” Marek Fosiewicz,

Ul. Malczewskiego 25, 26-600 Radom – 97,32 pkt.

Odrzucono oferty:

1)     Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra

Uzasadnienie odrzucenia – zaoferowano termin realizacji zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Ponadto informuję, że z uwagi na odrzucenie oferty z powodu jak wyżej,  nie wezwano Wykonawcy do uzupełnienia oferty o dokument (od producenta tkaniny) potwierdzający wymagane parametry tkaniny;

2)     REWA Wiesław Rewers, Ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin

Uzasadnienie odrzucenia: zaoferowano termin realizacji zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Planowany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 11.07.2017r.

 

 

 

                                                                                                   Zatwierdziła

                                                                                                        KANCLERZ