Drukuj

Zapytanie ofertowe

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DP.2302.36.2018

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DP.2302.36.2018

  • Opublikowano: 2018-04-24 11:27:41
  • Ważne do:

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

DP.2302.36.2018

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji kominowej w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 21.03.2018r. na kwotę 12 195,12 zł netto.

3. W dniu  16.04.2018r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl , informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

 

  1. W terminie do dnia 20.04.2018r. godz.  09:00 wpłynęły w formie pisemnej poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

 

Uwagi

1.

Usługowy Zakład Kominiarski Tadeusz Kozior

Wola Jachowa 147

26-008 Górno

9 163,50 zł

 

2.

Zakład Kominiarski

Wiesław Frąk

Napęków 15

26-004 Bieliny

14 760,00 zł

 

3.

Spółka Usługowo – Handlowa

„Kominiarz” Sp. z o.o.

Ul. gen. J. Hauke Bosaka 8

25-217 Kielce

16 974,00 zł

 

4.

Zakład Kominiarsko Remontowy „Kosiak”

Ul. Tektoniczna 33/65

25-640 Kielce

9 400,00 zł

 

 

  1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: Usługowy Zakład Kominiarski Tadeusz Kozior , Wola Jachowa 147, 26-008 Górno.
  2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu, posiada najniższą cenę.
  3. Postępowanie prowadziła:

 

Alicja Wrzosek

 23.04.2018r. …………….

(data i podpis)

 

 

ZATWIERDZAM

 

Dr Aleksandra Pisarska…

KANCLERZ