Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wynik postepowania ADP.2302.28 2022 Transport uczestników Obozu Adaptacyjnego do Jastrzębiej Góry

Wynik postepowania ADP.2302.28 2022 Transport uczestników Obozu Adaptacyjnego do Jastrzębiej Góry

  • Znak sprawy: ADP.2302.28.2022 WYNIK
  • Termin składania ofert: 2022-09-07 13:13
  • Opublikowano: 2022-08-19 13:14:40 przez Marcin Kmieciak

Wynik postepowania ADP.2302.28 2022

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.   Transport uczestników Obozu Adaptacyjnego do Jastrzębiej Góry ” ADP.2302.28.2022

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)    Szkoła Jazdy EXPRES Jarosław Pluta Gruszka 181, 26-050 Zagnańsk                        z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 10 zł brutto W jedynym kryterium najniższa cena brutto za 1 kilometr oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta wykonawcy spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego, Wykonawca będzie świadczył usługę autokarem  IRIZAR, I6CD3-SCN-M330, I6 15.37 o numerze rejestracyjnym: WPR4094P Rok produkcji: 2018. Wykonawca oświadczył że wskazany w ofercie środek transportu spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

 

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę brutto 14580  zł ( 11,20 zł/km)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapraszamy Wykonawcę Szkoła Jazdy EXPRES Jarosław Pluta Gruszka 181, 26-050 Zagnańsk do podpisania umowy w terminie 23.08.2022 r.

 

 

 

Uniwersyt Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5