Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postepowaniu DP.2302.103.2019

Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postepowaniu DP.2302.103.2019

  • Opublikowano: 2019-09-18 12:53:59
  • Ważne do:

Kielce, dnia 6.09.2019 r.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Znak: DP.2302.103.2019

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dmiu 16.09.2019 r. zawarł umowę na realizację w/w zamówienia z Wykonawą:

TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K

Ul. Królewicza Jakuba 40 A

02 – 956 Warszawa

           Część I – Łączna kwota brutto – 76 875,00 zł

           Część II – Łączna kwota brutto – 109 506,60 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone na podstawie art. art. 4d ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018r., poz. 1986 z póź. zm.).   

Zakup na potrzeby realizacji projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia, płatny ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 024/RID/2018/19 z dnia 10.01.2019.