Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wyznaczenie wskaźników toksykometrycznych

Wyznaczenie wskaźników toksykometrycznych

  • Znak sprawy: ADP.2302.42.2022
  • Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00
  • Opublikowano: 2022-12-01 10:03:18 przez Fluder Barbara

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty do zapytania ofertowego pn. Wyznaczenie wskaźników toksykometrycznych


Szczegółową treść zapytania ofertowego zawiera załącznik "Zapytanie ofertowe ADP.2302.42.2022"


Usługa współfinansowana z  projektu  B+R pn. Opracowanie innowacyjnych, ekologicznych drzwi przeciwpożarowych, realizowanego w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0238/21-00,  z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

13.12.2022 r. Zamawiający zamieszcza jako kolejny załącznik "Informacje o wyniku zapytania ofertowego"

w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl,
w zakresie merytorycznym: Przemysław Rybiński, tel. 41 349 6437, email: przemyslaw.rybinski@ujk.edu.pl