Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.26.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.26.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.26.2022 WYNIK
  • Termin składania ofert: 2022-09-11 14:01
  • Opublikowano: 2022-08-24 14:02:32 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.26.2022                                                                                 Kielce dn.24.08.2022

 

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.26.2022

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.26.2022”

W dniu  04.08.2022 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 12.08.2022 r., do godziny 14:00. wpłynęły  oferty Wykonawców:

 

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Chemii

1)       Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 14489,42 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 94,39 pkt.

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  13677,60 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła 100pkt. została wybrana jako najkorzystniejsza                         

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 12398.72 zł netto, 15250,43 zł brutto

 

 

Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa 

1)       Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 7884,30 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 90 pkt.

2)       Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 8 029,05 zł w tym podatek VAT 23%- oferta zdobyła 88,42 pkt.

3)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 7100 zł oferta zdobyła 100pkt. została wybrana jako najkorzystniejsza                         

4)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  7269,30 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła 97,6 pkt.                           

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 8290 zł netto, 10196,70 zł brutto

 

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu  Stosunków Międzynarodowych ZPPZ/2022/00731

1)    Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 4 664,85 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 78,31 pkt.

2)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 3800 zł – oferta zdobyła 96 pkt

3)    MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  3653,10 zł brutto w tym podatek VAT 23%    oferta zdobyła 100pkt. została wybrana jako najkorzystniejsza                       

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 2845,53 zł netto, 3500 zł brutto

 

 

Część 4 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00629

1)    Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 3 517,80  zł w tym podatek VAT 23% oferta zdobyła 86,73 pkt

2)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 4090 zł  oferta zdobyła 74,5 pkt

3)    MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  3050,40 zł brutto w tym podatek VAT 23%      oferta zdobyła 100pkt. została wybrana jako najkorzystniejsza                       

                    

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 3007,32 zł netto, 3699 zł brutto

 

 

 

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki 

1)    Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 5 439,25 z zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 100pkt. została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 6469,80 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 84 pkt.

3)    MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  5029,47 zł brutto w tym podatek VAT 23%     Zamawiający odrzuca ofertę jako nie spełniająca wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego (zbyt mała rozdzielczość  optyczna zaproponowanego urządzenia)                         

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 7198,52 zł netto, 8854,18 zł brutto

 

 

 

Część 6 Dostawa sprzętu dla Wydziału Sztuki

BRAK OFERT

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00458

1)    Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 3 212,56  zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 92 pkt

2)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 3250 zł –oferta zdobyła 93 pkt

3)    MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  3050,40 zł brutto w tym podatek VAT 23%    oferta zdobyła 100pkt. została wybrana jako najkorzystniejsza                    

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 4878 zł netto, 6000 zł brutto

 

 

 

Zapraszamy Wykonawcę

W części 1  MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 2  Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18

W części 3  MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 4  MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 5  Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 6 – UNIEWAŻNIENIE

W części 7 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

 

do podpisania umowy w terminie 26.08.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

 

 

 

                                                                                                           ZATWIERDZAM WYNIK

 

 

 

……………………

REKTOR UJK

 

 

 

 

UJK Kielce