Drukuj

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/162/16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/162/16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Opublikowano: 2016-12-08 16:08:59
  • Ważne do:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (DP/2311/162/16)

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi cateringowej w dniu 14.12.2016r. w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło 4 nw. Wykonawców:

Oferta nr 1: Bufet Studencki „OAZA” Alicja Staszewska, Ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce,

z ceną brutto 2000,00 zł;

Oferta nr 2: AFOR Sp. z o.o., Ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, z ceną brutto 6690,00 zł;

Oferta nr 3: AMC MAKARIOS Dominik Przepióra, Ul. Puszkina 16, 35-328 Rzeszów, 

z ceną brutto 4125,00zł;

Oferta nr 4: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce,

z ceną brutto 5500,00 zł.

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 Wykonawcy: Bufet Studencki „OAZA” Alicja Staszewska, Ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, z ceną brutto  2000,00 zł.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza, z najniższą ceną ofertową, zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

W związku z powyższym  w/w Wykonawcy  udzielono zamówienia.