Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o zawarciu umowy w części 2 postępowania ADP.2302.29.2020 pn."Dostawa urządzeń elektromechanicznych"

Informacja o zawarciu umowy w części 2 postępowania ADP.2302.29.2020 pn."Dostawa urządzeń elektromechanicznych"

  • Opublikowano: 2020-04-30 08:54:06
  • Ważne do:

Zamówienie realizowane w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT-zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18, realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że  w dniu 27.04.2020r. zawarł umowę  z firmą " Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe FAKTOR Piotr Pachczyński" z siedzibą w (64-800)Chodzieży ul. Jagiellońska 26,  na część 2 zamówienia (Dostawa przenośnego przyrządu do pomiaru chropowatości powierzchni w ilości 1 szt.) na kwotę brutto 8794,50 zł.