Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2302.68.2019 Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2302.68.2019 Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Opublikowano: 2019-06-04 10:17:44
  • Ważne do:

 DP.2302.68.2019                                                                                                       Kielce, 03.06.2019r.                   

                                                                                             

                                                          WYNIK  POSTĘPOWANIA  

Dot. zapytania ofertowego DP.2302.68.2019  pn. „Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, informuje, że postępowanie na przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (DP.2302.68.2019) zostało unieważnione (zamówienia nie udzielono) ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na  podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.).