Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa pistoletu do szkliwa i ceramiki dla WS UJK w Kielcach / Wynik postępowania

Dostawa pistoletu do szkliwa i ceramiki dla WS UJK w Kielcach / Wynik postępowania

  • Znak sprawy: ADP.2302.11.2023
  • Termin składania ofert: 2023-02-27 11:00
  • Opublikowano: 2023-02-16 11:53:51 przez Wioletta Baran

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę pistoletu do szkliwa i ceramiki dla Wydziału Sztuki UJK w Kielcach”.

Szczegółową treść zaproszenia zawiera załącznik "Zapytanie ofertowe" wraz z kolejnymi załącznikami.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Pani Wioletta Baran, tel. 41 349 7332; email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym: Pan Maciej Zdanowicz, tel. 509 711 809, email: maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl