Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.59.2019) Zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z zakresu asertywności i komunikacji interpersonalnej

Informacja o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.59.2019) Zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z zakresu asertywności i komunikacji interpersonalnej

  • Opublikowano: 2019-05-31 08:11:49
  • Ważne do:

    DP.2302.59.2018                                                                                                    Kielce, 30.05.2019r.                   

                                                                      

STRONA INTERNETOWA UJK

                                                        

                                                 WYNIK  POSTĘPOWANIA  

Dot.: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn. „Zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z zakresu asertywności i komunikacji interpersonalnej”,

nr referencyjny DP.2302.59.2019

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawiadamia

o wyborze najkorzystniejszej oferty w/w postępowaniu:

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez :

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Ksaria

Ul. Karola Libelta nr 1A lok. 2

61-706 Poznań

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejszą w oparciu o określone kryteria oceny ofert. W kryterium „cena brutto” oferta otrzymała 60 pkt., w kryterium „doświadczenie trenera” 24 pkt., w kryterium „autorskie publikacje trenera” 10 pkt.  Łącznie oferta otrzymała 94 pkt.

Postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018r., poz. 1986 z póź. zm.).