Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.127.2017 Dostawa akcesoriów i artykułów dla Domów Studenckich UJK w Kielcach

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.127.2017 Dostawa akcesoriów i artykułów dla Domów Studenckich UJK w Kielcach

  • Opublikowano: 2017-09-28 13:00:28
  • Ważne do:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa akcesoriów i artykułów dla Domów Studenckich UJK w Kielcach

 

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.08.2017r. na kwotę 20 566,90 zł brutto.
  2. W dniu 25.09.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl , informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 28.09.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

Ocena (punkty)

1.

PH „SEA” Paweł Bronikowski

Ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock

20 905,08 PLN

85,07

2.

PW „C.E.G”.Olga Perlińska

Ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa

18 679,83 PLN

95,20

3.

PH „GAR-DOM” S.C. U. Głodzik, M. Głodzik

Ul. Domaszowska 93, 25-320 Kielce

17 783,11 PLN

100,00

Proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą nr 3. Wykonawca spełnia warunki stawiane Wykonawcom. Do oferty dołączono wszystkie dokumenty.

 

                                                                                                                  AKCEPTUJĘ

                                                                                                        ……….………………………..

 

Postępowanie prowadził: Krzysztof Olczyk