Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa UPS-ów do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

Dostawa UPS-ów do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2302.22.2023/ Wynik postępowania
  • Termin składania ofert: 2023-04-28 11:00
  • Opublikowano: 2023-04-20 10:37:32 przez Wioletta Baran

   W związku z zamiarem udzielenia
zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września
2019  r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę UPS-ów do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach”


Szczegółową treść zaproszenia zawierają kolejne załączniki.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w zakresie proceduralnym: Pani Wioletta Baran, tel. 41 349 7332; email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,

2) w zakresie merytorycznym: Pan Dariusz Ciesielski, tel. 887509038, email: dariusz.ciesielski@ujk.edu.pl