Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wynik postepowania ADP.2302.13 2022 Wynajem sceny nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby imprez organizowanych w ramach Studenckiej Wiosny Kulturalnej – Juwenalia 2022

Wynik postepowania ADP.2302.13 2022 Wynajem sceny nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby imprez organizowanych w ramach Studenckiej Wiosny Kulturalnej – Juwenalia 2022

  • Znak sprawy: Wynik postepowania ADP.2302.13 2022
  • Termin składania ofert: 2022-05-19 15:19
  • Opublikowano: 2022-05-16 15:16:56 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.13.2022                                                                                 Kielce dn.16.05.2021

Wynik postepowania ADP.2302.13 2022

          

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.   Wynajem sceny nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby imprez organizowanych w ramach Studenckiej Wiosny Kulturalnej – Juwenalia 2022 dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)    Centrum Muzyczne VANAX sp.j, 25-539 Kielce ul. Dębowa 7/9 z zaoferowaną ceną brutto 29520 zł. W jedynym kryterium najniższa cena brutto oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 24000 zł netto, 29520 zł brutto

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapraszamy Wykonawcę Centrum Muzyczne VANAX sp.j, 25-539 Kielce ul. Dębowa 7/9 do podpisania umowy w terminie 17.05.2022 r. 

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce