Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu ADP.2302.158.2019

Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu ADP.2302.158.2019

  • Opublikowano: 2020-01-03 15:18:46
  • Ważne do:

ADP.2302.158.2019                                                                                                                                                Kielce, 03.01.2020r.

Informacja o zawarciu umowy 

dot. zapytanie ofertowe ADP.2302.158.2019 pn."Wyłonienie wykonawcy w zakresie  przeprowadzenia warsztatów "Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss" dla studentów UJK

 

W dniu 02.01.2020 r. Zamawiający, Uniwersytet Jana Kochanowskiego z siedzibą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawarł umowę  z Wykonawcą: Instytut Pro Civitas Sp.z o.o. w Kielcach, z siedzibą przy ul.Ignacego Paderewskiego 9/4, 25-017 Kielce, na kwotę: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Przedmiot umowy:  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów "Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss" dla studentów UJK.

Realizacja zamówienia  w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.