Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa blankietów elektronicznych legitymacji studenckich

Dostawa blankietów elektronicznych legitymacji studenckich

  • Znak sprawy: ADP.2302.27.2023
  • Termin składania ofert: 2023-07-21 11:00
  • Opublikowano: 2023-07-12 13:29:59 przez Wioletta Baran

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich”.

Szczegółową treść zaproszenia zawierają kolejne załączniki.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym: Wioletta Baran, tel. 41 349 7332, email: wioletta.baran@ujk.edu.pl,
2) w zakresie merytorycznym: Andrzej Ososiński, tel. 41 349 7190, email: andrzej.ososinski@ujk.edu.pl