Drukuj

Zapytanie ofertowe

Notatka z wyboru oferty najkorzystniejszej ADP.2302.86.2020

Notatka z wyboru oferty najkorzystniejszej ADP.2302.86.2020

  • Opublikowano: 2020-10-06 15:34:37
  • Ważne do:

Kielce, dnia 06.10.2020 r.

 ADP.2302.86.2020

NOTATKA o Wyborze oferty najkorzystniejszej

dotycząca udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego w oparciu o art. 4d ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

                W celu udzielenia zamówienia na Dostawę sprzętu specjalistycznego do laboratorium Collegium Medicum UJK w Kielcach, przeprowadzono rozpoznanie rynku, ponieważ  nie stosuje się ustawy Pzp.

                 W dniu 23.09.2020 r.   na stronie internetowej Uczelni:  www.ujk.edu.pl  zamieszczono  ogłoszenie, zaproszenie do składania ofert.

                W odpowiedzi na nasze zapytanie, do dnia upływu terminu na składanie ofert  tj. do dn. 30.09. 2020 r. do godz.13.00 wpłynęły oferty od  następujących wykonawców:

 

CZĘŚĆ 1 – MIKROSKOP

 Wpłynęła  jedna oferta od wykonawcy:

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. J ,ul. Arkuszowa 77, 01-934 Warszawa, z cena brutto: 90 936,00 zł

CZĘŚĆ 2  - SPEKTROFOTOMETR

Wpłynęła  jedna oferta od wykonawcy:

1) ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. , Oddział Śląsk, ul. Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko-Biała , z ceną brutto: 15 252,00 zł.

CZĘŚĆ 3 – HOLTER

Wpłynęła jedna oferta:

MDS Cardio Sp. z o.o. , ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa,  z ceną brutto: 71 406,,00 zł

Do realizacji zamówienia w zakresie części 1 został wybrany wykonawca PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. J ,ul. Arkuszowa 77, 01-934 Warszawa . Oferta tego wykonawcy jest zgodna  z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, a cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej na realizacje zadania.

W zakresie części 2, jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta wykonawcy ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. , Oddział Śląsk, ul. Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko-Biała. Oferta jest zgodna z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym,  cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej na realizacje zadania.

Jako najkorzystniejsza, w zakresie części 3, została wybrana oferta wykonawcy MDS Cardio Sp. z o.o. , ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa. Oferta tego wykonawcy jest zgodna  z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, a cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej na realizacje zadania.

 

Z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostanie podpisana umowa, której projekt załączony był do treści ogłoszenia.  

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył:

W zakresie części 1 kwotę brutto: 104 363,86 zł

W zakresie części 2 kwotę brutto: 24 594,71 zł

W zakresie części 3 kwotę brutto: 71 406,00 zł

 

 

 

Zatwierdził Kanclerz UJK

dr Aleksandra Pisarska