Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.70.2019)

WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.70.2019)

  • Opublikowano: 2019-06-07 14:08:55
  • Ważne do:

DP.2302.70.2019                                                                                                      Kielce, 7.06.2019r

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Dot.: Zapytania ofertowego DP.2302.70.2019 na  dostawę materiałów produktów chemicznych

i rękawic jednorazowych

 

W części 1 zamówienia  do realizacji zamówienia wybrano firmę: Alpinus CHEMIA Sp. z o.o.;

 ul. Garbary 5; 86-050 Solec Kujawski.

Uzasadnienie : Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Za jedyne kryterium wyboru ofert „cena” oferta otrzymała 100 pkt.

 

W części 2 zamówienia  do realizacji zamówienia wybrano firmę : ZARYS International Group

Sp. z o.o. sp.k. ; ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze

Uzasadnienie : Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Za jedyne kryterium wyboru ofert „cena” oferta otrzymała 100 pkt.

 

W części 3 zamówienia do realizacji zamówienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo

Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o.o.;  ul. Sandomierska 105; 25-324 Kielce

Uzasadnienie : Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Za jedyne kryterium wyboru ofert „cena” oferta otrzymała 100 pkt.

 

W części 4 postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.