Drukuj

Zapytanie ofertowe

informacja o unieważnieniu postępowania DP.2302.140.2018

informacja o unieważnieniu postępowania DP.2302.140.2018

  • Opublikowano: 2018-12-10 14:59:06
  • Ważne do:

                                         INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO/UNIEWAŻNIENIE

DP.2302.140.2018

                 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest  Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt „Kurs Animatora z zakresu pedagogiki zabawy”, dla studentów kierunku Pedagogika Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowanego w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK”  przez Uczelnię , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 W celu udzielenia zamówienia Zamawiający zamieścił, po raz kolejny,  ogłoszenie na własnej  stronie internetowej: www.ujk.edu.pl w dniu 30.11.2018 r. Do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2018 r. do godz. 11:00 do zamawiającego  nie wpłynęła żadna oferta.

 Ponieważ w dwóch kolejnych postępowaniach, prowadzonych w procedurze  zapytania ofertowego, nie wpłynęła żadna oferta ,proponuję unieważnić postępowanie i zobligować osoby merytorycznie odpowiedzialne do dokonania zakupu we własnym zakresie, w oparciu o warunki zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Szacowana wartość zamówienia to 38.400,00 zł