Drukuj

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.80.2018 - WYNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.80.2018 - WYNIK

  • Opublikowano: 2018-08-07 12:54:23
  • Ważne do:

KIELCE, 7.08.2018R

WYNIK POSTĘPOWANIA

Dot.: Zapytania ofertowego DP.2302.80.2018 na  dostawę materiałów do przechowywania oraz ochrony księgozbioru XIX i XX wiecznego Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w/w postępowaniu  do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert, tj. do dnia 03.08.2018r. do godziny 10:00 wpłynęła tylko jedna oferta na część 1 i 3 zamówienia, poniżej szczegółowe dane :

Cześć 1 zamówienia

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres

Cena brutto

Ocena oferty

Uwagi

 

1.

PHU „Beskid Plus” Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna Spółka Jawna

Ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn

3 777,70 zł

     -

Oferta niezgodna z wymaganiami - zaoferowano dłuższy termin realizacji zamówienia

 

Cześć 2 zamówienia – nie wpłynęła żadna oferta

 

Cześć 3 zamówienia

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres

Cena brutto

Ocena oferty

Uwagi

 

1.

PHU „Beskid Plus” Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna Spółka Jawna

Ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn

61 631,00 zł

     100 pkt.

Oferta zgodna z wymaganiami

 

Postępowanie w części 1 i 2 zostało unieważnione, natomiast w części 3 dokonano wyboru.

 

UZASADNIENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

 W części 1 zamówienia postępowanie  zostało unieważnione  ze względu na niezgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, tzn. zaoferowano termin realizacji dłuższy niż wymagał Zamawiający.

W części 2 zamówienia postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

W części 3 dokonano wyboru wykonawcy -  PHU „Beskid Plus” Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna Spółka Jawna, Ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn, z cena brutto 61 631,00 zł.

Uzasadnienie : Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Za jedyne kryterium wyboru ofert określone w zapytaniu ofertowym  otrzymała 100 pkt.