Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.20.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.20.2022

  • Znak sprawy: Wynik ADP.2302.20.2022
  • Termin składania ofert: 2022-07-10 12:03
  • Opublikowano: 2022-06-30 12:59:08 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.20.2022                                                                                                  Kielce dn.29.06.2022

 

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.20.2022

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 2 ust 1 pkt 1. ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich ADP.2302.20.2022”

W dniu  21.06.2022 r.  zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 29.06.2022 r., do godziny 10:00. wpłynęła  oferta Wykonawcy:

 

1)    OPTeam S.A. 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 36-002 Jasionka z zaoferowana kwotą brutto 66520 zł wg poniższego zestawienia:

 

L.p.

Nazwa

Jednostkowa cena brutto (zł)

Ilość

Łączna cena brutto (zł)

(kol. 3 x kol.4) + VAT

1

2

3

4

5

1.      

Blankiet karty elektronicznej

legitymacji studenckiej

17,95 zł

3200 sztuk

57.440,00 zł

2.      

Taśma kolorowa  z overlay’em

do dwustronnego zadruku kart w drukarce Evolis Primacy

382,00 zł

20 sztuk ( przy założeniu, że 1 taśma pozwala obustronnie zadrukować 150 kart)

7.640,00 zł

3.      

Materiały czyszczące do drukarki Evolis Primacy-zestaw standardowy

180,00 zł

4 sztuki

720,00 zł

4.      

Materiały czyszczące do drukarki Evolis Primacy- zestaw zaawansowany

180,00 zł

4 sztuka

720,00 zł

 

Razem brutto:

66 520,00 zł

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto  73800  zł

 

 

Zapraszamy Wykonawcę :

OPTeam S.A. 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 36-002 Jasionka którego oferta w jedynym kryterium wyboru ofert (100% cena) zdobyła 100 pkt.,  do podpisania umowy w terminie 04.07.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615